Greenteam informerar

GREENTEAM INFORMERAR 27/7

Hej alla!

Vi är mitt inne i spelsäsongen. Trycket på banan är stort. Det är förstås glädjande att vår sport tilltalar så många. 2021 har i stor utsträckning handlat om intrimning av skötselmoment för oss som grupp.

Personligen har min utmaning varit att få grepp om de behov som anläggningen har. Dels utifrån efterfrågan och nyttjande, men också hur vägen ska stakas ut för att uppnå kort- och långsiktiga mål. Prio ett för mig är hållbara spelytor. Slitagetåliga och högkvalitativa ytor är givetvis målet.

Man ska ju alltid försöka vara självkritisk när man pratar utveckling. Med det sagt så når vi periodvis en nivå som tilltalar mig. Långtifrån alltid under 2021. Underlaget och banan överraskar mig emellanåt. Då menar jag hur gräset och underlaget påverkas av såväl maskinella ingrepp, som nivån på de produkter vi lägger ut.

Speltrycket kräver en hel del underhåll som ni förstår, och vår uppgift är att försöka hitta plats, och tid att genomföra dessa under högintensiva perioder. För att sammanfatta behöver alla åtgärder förläggas än mer förebyggande, och inte hamna framför näsan pga. av speltrycket. 2022 kommer således att omfatta ett helt nytt skötselprogram, givetvis baserat på kunskap från den gångna säsongen.

Övningsområdet och drivning rangen behöver ett ansiktslyft på just spelytor, och det kommer påbörjas nu i augusti och förberedas inför höst och 2022.

Vi har gjort ett försök med vertikalskärning av fairway på hål 18 med lyckat resultat. Målet är att vi innan den siste oktober har skurit alla fairways en gång. Bara på hål 18 körde vi bort uppskattningsvis 3-4 m3 gammalt material. Vertikalskärning är väldigt viktigt av alla ytor som klipps flera ggr i veckan. Klippspill som lämnas efter klippning bygger upp en miljö i gräset som gynnar sjukdomar och skapar svårigheter för gräset att andas. Vi strävar också efter att gräset ska bära upp bollen istället för att den ligger platt på marken. Vertikalskärning reser också upp gräset så att maskinerna tar bättre vid klippning. Detta skapar tätare turf. Åtgärden ligger på 4-5 timmar per fairway inklusive städning. Vi hoppas på förståelse när ni passerar.

En del av er har kanske sett att vi nu påbörjat arbetet bakom hål 17. Tanken är att skapa en spelvänlig miljö och en mer estetiskt tilltalande vandring till 18:e tee. Detta blir också den första teemiljön som vi bygger om i stil med 17:e tee, dvs utan stig i anslutning till utslaget. Detta kommer ske i etapper under 6 veckor. Området ska vara sått senast v 37.

Slutligen vill jag bara informera att om det finns frågeställningar omkring vårt arbete eller banans kvalitet för dagen får ni gärna skriva direkt till mig så ska jag försöka svara på era frågor.

Min mailadress finns på hemsidan.

Hoppas ni får en trevlig start på golfhösten!

Mvh

Niklas Lindborg

 

GREENTEAM INFORMERAR 3/6

Då är vi inne i golfsäsongen på allvar. Vi har nu snart nåt vägs ände med grävningen för toaletter och elkabel till vårt pumphus. Läkningen av både grävning och vinterskador har gått bra.

Vi förväntar oss ett likvärdigt speltryck som 2020, och det sätter en del krav på vår skötsel för att kunna hålla kvalitativa spelytor under längre tid. Gräset behöver, precis som vi människor syre för att kunna överleva. Marken utsätts för ett hårt tryck när det är mycket trafik på greenerna. Vi behöver därför balansera tillförsel av både näring, vatten, syre.

Det sistnämnda tillför vi genom att sticka hål i greenerna. På det sättet får man ett utbyte av gaser i greenprofilen och nytt fräscht syre. Vi tillför sedan sand och silar ner det i hålen. På så sätt skapar vi rotkanaler för gräset att skjuta nya, och djupare rötter. Man blir snabbare av med ytvatten, som också kan vara skadligt för gräset.

Detta har vi gjort under veckan, för att resterande del av juni bjuder på hög beläggning av banan.

Resultatet av detta kommer inte att påverka ert spel nämnvärt, vi jobbar med små luftpinnar, och lägger bara ett tunt lager med sand efter. Ofta är det så att den bästa spelupplevelsen, rent puttmässigt, är just efter en genomförd dressning.

Ni kanske har lagt märke till att vi gjort om referenspunkten på tee. De är avskurna och sitter nu inne på själva teeytan. Det är fler faktorer som leder fram till det. Vi är ute efter ett minimalistiskt uttryck. Vi har inlett ett arbete med att identifiera, och minska ner objekt som går utanför de naturliga inslagen i vår natur. Det blir också lättare för oss att höja standarden på klippningen runt tee. Det gäller att hitta ett tydligt informationssystem på alla nivåer, men också ett naturligt. Våra tryckta avspärrningar är också en del av detta. Snart tillverkas nya outpinnar, som tydligt markerar gränsen, men som smälter in bättre i naturen.

Våra stigar kommer att göras om, och vi jobbar just nu med att planera för fler övergångar i stil med den mellan 16:e green och 17:e tee. Naturliga övergångar, som är gräsbelagda, och inklippta tillsammans. Vissa hål kräver en stig, framförallt genom ett skogsparti, men då måste den presenteras i ett skick som tilltalar.

Vi betar av i takt med vår övriga skötsel, men just nu får banan andas lite från fler ombyggnader.

Hoppas ni får en trevlig försommar!

Hälsningar Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

GREENTEAM INFORMERAR 9/5

Grävning & städning i skogen

Äntligen har vi nåt vägen med den viktiga grävningen för de framtida toaletterna. Samtliga ytor är sådda och vi kan nu börja med finish på banan. Lägligt nog verkar det som om värmen ska göra sitt intåg, och det är den hjälp vi behöver för att få igång växtligheten. Med det sagt så väntar vi nu med de projekt som eventuellt kan störa spelet. Äntligen är maskinen på plats som vi städar kottar och barr med. Det tar sin lilla tid att leta sig igenom banan, men inom ett par veckor har vi säkert fått upp det mesta.

Bana Övningsområde

Som greenkeeper har det varit en tuff vår. Vi har verkligen fått kämpa för att få växtlighet över huvud taget. Det finns ett givet mål om att sätta Sölvesborgs golfklubbs kvalitet på golfkartan. Vi vet vad vi ska göra och jobbar långsiktigt för att skapa hållbara och kvalitativa ytor.

Ska vi lyckas nå den nivå vi önskar är det viktigt att ni som medlemmar hjälper till i den mån ni kan. Det görs ett jättefint jobb när ni spelar och fyller i uppslagna torvor med fröblandning. Det verkar dock finnas en och annan som missuppfattat fördelningen mellan övningsområde och bana.

Bilden är tagen på hål 3, 120 meter från hål, lördagen den 8/5. Det är en stor besvikelse när man får syn på det. Vi kan väl hjälpas åt att tänka efter..... före...

Står ni och väntar på att er spelkompis ska slå och ni ser en uppslagen torva. Laga den oavsett ifall ni inte har åstadkommit skadan själv. Använd våra övningsområden till träning, och banan till spel.

Course set up & kompetenshöjande arbete för personalen

Vi jobbar inom gruppen nu med att bredda var och ens möjligheter för fler moment inom skötsel. Det är av största vikt att vi blir fler som kan lösa av varandra i olika arbetsuppgifter. Under hela säsongen kommer course set up vara ett diskussionsämne.

Det är vår förmåga att sätta upp banan i förhållande till vilken medlem/gäst som spelar banan. Det är allt ifrån hålets längd, till vilken flaggplacering som används. Det är t.ex. möjligt för oss att sätta teeplacering 56 på 52:an för att på samma hål placera flaggan mer utmanande. Det är då på samma hål möjligt för oss att sätta damernas utslag på tee 43 istället för 48. Något hål blir kortare och klurigare, och något blir längre och mer rakt på. På detta sätt kan vi förändra både spelupplevelsen, men också anpassa banan efter exempelvis det bokade hcp-snittet för dagen. Detta är ett mål för kommande säsonger, men vi kommer använda 2021 till att implementera detta i praktiken. Det är andra faktorer som gör att det inte alltid är möjligt, bland annat våren som varit nu och en del vinterskador. Resultatet av det begränsar många flaggplaceringar. Samma sak gäller för kvaliteten på tees. Efterhand som vi får mer hållbara och läkningskraftiga utslagsplatser, ger det oss fler valmöjligheter inom course set up.

Ni ser kanske en del sprayade linjer ute på banan, speciellt runt greener och foregreens, det är en del i att bredda kunskapen och färdigheten att tänka rätt när vi sitter på maskinen. Mer utklippta och inklippta delar, sätter också en prägel på spelet.’

Hoppas ni får en trevlig upplevelse på golfbanan framöver.

Hälsningar Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

5 uppslagna torvor bredvid varandra som inte blivit lagade.

5 uppslagna torvor bredvid varandra som inte blivit lagade.

GREENTEAM INFORMERAR 25/4

Vi är mitt uppe i grävning för el, vatten och avlopp till de nya toaletterna. Vi kommer nu i dagarna vända grävningen mot parkering och verkstad för att ansluta dessa. Göran och Roger snickrar för fullt ihop sektionerna till toaletterna.

Bunkern på 3:an är torvad, vi väntar på att gräset ska fästa i kanten, innan ny bunkersand läggs i. Det är väldigt noga nu att ni behandlar den som mark under arbete och inte träder på kanten. Vi har även renoverat en del i fairwaybunkern på hål 1, och där gäller samma sak.

Det fortsätter dagligen dyka upp söndertrampade bunkerkanter. Jag vill påminna om hur sköra de är innan växtligheten tar fart, och även efter det, bör man som leva som man lärt, att alltid gå i och ur bunkern vid den låga sidan!

Sölvesborgs Golfklubb har alla förutsättningar att bli en av landets mest välskötta anläggningar, men vi behöver hjälp av er golfare med de grundläggande momenten.

Generellt är alla ändringar under vintern försenade i sin återväxt. Medeltemperaturen under dygnet är väl under det som krävs för att nya gräsfrön ska etablera sig. Det är lätt att luras när man tittar ut på banan och det börjar grönska. Man ska ha klart för sig att det är befintliga plantor som sätter fart, och inte det vi har sått under våren. Vi kommer inte spraya in de områden som vi sått nu, de är alldeles för omfattande, utan det gäller att betrakta alla arbetade ytor med bar jord som mark under arbete, och fri obligatorisk dropp. Vi återkommer med information när vi anser att det inte är nödvändigt längre.

Våra tees har en del att önska. Under maj månad kommer vi lufta dem och påbörja ett långsiktigt arbete med att tillsätta ett egenblandat materiel med högre mullhalt. Målet är att få till en mer hållfast yta, som klarar slitage både från skor och klubbor. Det kommer också att lättare binda rotsystemet i den annars sandrika profilen.

Mvh

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

GREENTEAM INFORMERAR 12/4

Våren har anlänt, men ändå inte. Kalendermässigt är vi långt in i golfsäsongen, men väder, och i synnerhet temperaturen är inte på vår sida. Det skapar en del problem med skötseln, vilket ni spelare kan hjälpa oss med.

Jag har noterat att en hel del bunkerkanter rasar sönder pga av att man gärna kliver på kanten. Temperaturen gör att plantorna inte driver rötter som binder jorden, och det i sin tur skapar en porös yta som lätt ger med sig vid marktryck.

Vi kommer jobba vidare efter säsongen med vattentäckning på bunkerkanter vilket kommer göra att vi får bättre etablering, och med det mer tåliga kanter.

Det ni spelare kan göra är att vidta försiktighet vid ned och uppgång ur bunkrarna, och inte kliva precis på kanten. Framförallt kliv upp och ner vid rätt sida, dvs den låga ingången i bunkern.

I övrigt har vi nu satt frö i marken på samtliga slitage och spelytor, men det krävs också en varmare väderlek innan det tar fart. Projektet med att dra fram el och vatten till de nya toaletterna fortgår, vi sår även igen spåren efter vårt jobb efterhand som vi gräver oss fram. Som ni kanske lagt märke till är vi fortfarande ute och fräser rötter i ruffarna. Jobbet görs dels för att maskinerna inte ska slå i med aggregaten, men också för att öka spelvänligheten.

Normalt sett har vi redan klippt in banan vid denna tidpunkten, men vi avvaktar även med det momentet. Det är egentligen bara greenerna som vi ligger på, för att läka ihop dem. Fairways och foregreens får växa till sig några dagar till för att vi ska få fram tydligare klipplinjer vid den första klippningen. 

Sommaren kommer inte bli projektlös, även om vi kommer ägna oss åt sidoprojekt som inte stör spelet. Den bakre bunkern vid 17:e green ska läggas igen och området formas om. Fairwaybunkern på 3:an ska torvas och göras klar. Stigar ska förtydligas och snyggas till på några hål. Detta då parallellt med byggnationen av båda toaletterna. När den efterlängtade värmen kommer, får saker och ting läka ihop först så att banan presenteras i ett fullgott skick under spelsäsongen.

MVH 

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

Skada gjort genom att golfare klivit på kanten.

Skada gjort genom att golfare klivit på kanten.

Skada gjord genom att golfare går upp på den höga delen av bunkern

Skada gjord genom att golfare går upp på den höga delen av bunkern

GREENTEAM INFORMERAR 1/4

Påskhelgen står för dörren. Varierande vårtemperatur gör våra förberedelser både utdragna och speciella. Vi har jobbat med greenerna sedan tjälen släppte för 3,5 vecka sedan. Det jag kan konstatera idag är att vi är på rätt väg. Läkningen av vinterskadorna går bra och vi räknar med att kunna presentera greenerna i ett acceptabelt skick inom 2–3 veckor. Som ni märker ligger det en hel del sand på ytan. Sandmängden, såväl gödningsnivån ligger just nu över det normala, som jag nämnt vid tidigare tillfälle. Dessa två faktorer hänger samman. Gräset ska växa lite mer aggressivt och driva sina rötter på våren, de nya fröer vi har lagt ut behöver någonstans att gömma sig och då dressar vi mer. Vi försöker sedan välta i större utsträckning för att skapa marktryck, och att era puttar inte ska rulla allt för sakta. I takt med att helhetsintrycket blir bättre, sänker vi tillförsel av gödning, och då ökar givetvis hastigheten på greenerna. Det ligger en grundplan inför påskhelgen med klippningar, vältningar och hålbyten m.m.

Vi vill reservera oss för ändringar, och jag kan på väderprognosen redan idag se att det kommer ske en del justeringar. Nätterna kommer bjuda på temperaturer nära nollan. Någon vältning kan ersättas med enbart daggning på grund av av att frosten blir långvarig på morgonen. Vi ber om förståelse för detta. Naturen får helt enkelt avgöra vilka åtgärder som passar för dagen.

Man ska som golfspelare ha stor respekt för frostens negativa inverkan på alla spelytor. Som ni vet har det varit en hel del dagar med varmt väder, och aktiviteten har startat i marken. Gräset har sugit upp vätska i bladet, och trampar man på ett fruset & vätskefyllt grässtrå så knäcks det givetvis. Gula fläckar uppstår efter både vagnar, bilar och fotspår. Tees och fairways går att laga mer kraftfullt, men greener tar längre tid. Frostmärken kan hänga kvar upp till 4 veckor.

Under påskhelgen sätter vi upp vinterflaggor på de första 9 hålen, och går man ut innan frosten släppt så använder ni, utan undantag dessa.

Vi hoppas ni får en trevlig påsk på golfklubben.

Mvh

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

 

GREENTEAM INFORMERAR 22/3

Under hösten fick greenerna ett angrepp av snömögel. Vissa drabbades hårdare än andra. För att komma till bukt med detta kommer vi nu, så fort värmen kommer, jobba med att stimulera ytan på kort sikt och skapa en bra miljö för att driva plantor. Hjälpsådder kommer att genomföras i olika omgångar. Det kommer att punktsås, men där kommer även att genomföras heltäckande sådd.

Vi diskuterar hela tiden i personalen om den kvalitet vi vill leverera till medlemmar och gäster. Framöver kommer vi att arbeta i ett förebyggande syfte för att, om möjligt inte bli så hårt drabbade i framtiden.

 

Det kommer under 2021 att arbetas fram ett separat skötselprogram för varje green på anläggningen. Det är en nödvändighet då väderstreck, omgivning, och markens beskaffenhet är varierande. Vår bevattningsstrategi kommer också att diskuteras och revideras. Greenerna har ett väldigt grunt rotsystem, och det försvårar vår förebyggande skötsel på höstarna, och det är en av orsakerna till att vi har dessa problem på vårarna.

Under 2021 och 2022 fortsätter jobbet med att så in ett betydligt mer vintertåligt gräs i större omfattning. Den nya övre puttinggreenen är ett exempel på det som man kan titta på för att se skillnad.

Vintern har överlag inte varit speciellt mycket värre än någon annan.

Det speciella med de sista 4 månaderna och denna vintern är den kyla som fick etablera sig på icke snötäckta gräsytor. Det har slitit på banan. Vinterspel och sterila markförhållanden har gjort, och gör återhämtningen över tid mer komplicerad. Vi kommer jobba hårt nu i takt med värmens intåg för att väcka liv i gräset och påbörja läkning.

 

Vad innebär då denna process för en golfare?

Spelytor av yttersta klass finns det förutsättningar för här. Vi måste bara anpassa vårt skötselprogram på den nivå som alla förväntar sig. Vi mäter våra insatser i er feedback och våra egna intryck av de åtgärder vi gör. På vägen dit måste vi bara försöka göra det möjligt att spela golf. Det kommer att dressas en del för att bollen ska bete sig med någon form av ärlighet. Vi kommer att boosta greenerna och öka gödningsdoserna för bättre läkning, för att sedan trappa ner det igen runt v 23. Mätningar av greener kommer genomföras dagligen fr.o.m. 1/4 för att kontrollera hur vi ligger till med spelbarheten. Under normala förhållande trappar man upp gödningsgivorna, men vi kommer alltså agera något annorlunda nu. Det viktigaste just nu är aktiv greenkeeping. Vi ber om förståelse för vår trafik samt arbete på banan.

Mvh

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

Hej!

 

Då är vi inne i golfsäsongen på allvar. Vi har nu snart nåt vägs ände med grävningen för toaletter och elkabel till vårt pumphus. Läkningen av både grävning och vinterskador har gått bra.

Vi förväntar oss ett likvärdigt speltryck som 2020, och det sätter en del krav på vår skötsel för att kunna hålla kvalitativa spelytor under längre tid. Gräset behöver, precis som vi människor syre för att kunna överleva. Marken utsätts för ett hårt tryck när det är mycket trafik på greenerna. Vi behöver därför balansera tillförsel av både näring, vatten, syre.

Det sistnämnda tillför vi genom att sticka hål i greenerna. På det sättet får man ett utbyte av gaser i greenprofilen och nytt fräscht syre. Vi tillför sedan sand och silar ner det i hålen. På så sätt skapar vi rotkanaler för gräset att skjuta nya, och djupare rötter. Man blir snabbare av med ytvatten, som också kan vara skadligt för gräset.

Detta kommer vi ge oss på den kommande veckan, för att resterande del av juni bjuder på hög beläggning av banan.

Arbetet, eller resultatet av det kommer inte att påverka ert spel nämnvärt, vi jobbar med små luftpinnar, och lägger bara ett tunt lager med sand efter. Ofta är det så att den bästa spelupplevelsen, rent puttmässigt, är just efter en genomförd dressning.

Ni kanske har lagt märke till att vi gjort om referenspunkten på tee. De är avskurna och sitter nu inne på själva teeytan. Det är fler faktorer som leder fram till det. Vi är ute efter ett minimalistiskt uttryck. Vi har inlett ett arbete med att identifiera, och minska ner objekt som går utanför de naturliga inslagen i vår natur. Det blir också lättare för oss att höja standarden på klippningen runt tee. Det gäller att hitta ett tydligt informationssystem på alla nivåer, men också ett naturligt. Våra tryckta avspärrningar är också en del av detta. Snart tillverkas nya outpinnar, som tydligt markerar gränsen, men som smälter in bättre i naturen.

Våra stigar kommer att göras om, och vi jobbar just nu med att planera för fler övergångar i stil med den mellan 16:e green och 17:e tee. Naturliga övergångar, som är gräsbelagda, och inklippta tillsammans. Vissa hål kräver en stig, framförallt genom ett skogsparti, men då måste den presenteras i ett skick som tilltalar.

Vi betar av i takt med vår övriga skötsel, men just nu får banan andas lite från fler ombyggnader.

 

Hoppas ni får en trevlig försommar!

 

/Niklas

Greenteam informerar 1/3

Vi har fortfarande tjällossning på 18-hålsbanan och samtliga ytor är inte torra ännu. De närmsta dagarna väntas plusgrader dygnet runt men prognoserna visar att i slutet av veckan ska det bli kallare. Därför kommer 18-hålsbanan fortfarande vara stängd tillsvidare.

Men arbetet med banan fortsätter som planerat. Under den kommande veckan kommer personalen börja arbetet med att flytta den andra fairwaybunkern på vänster sida på hål 3. Denna kommer att flyttas ett par meter bakåt samt lite åt vänster. Detta görs för att bredda passagen och få bättre spelytor i området. Vi kommer också jobba med höger kulle ca 100 meter från green på hål 12. Detta görs också för att bredda passagen samt att tydliggöra greenen från höger del av fairway.

Vi hoppas även att kunna påbörja arbetet med att utvidga vårt bevattningssystem runt våra bunkrar. Detta för att få så bra bunkerområden som möjligt. Under veckan kommer även vår nya bevattningspump att installeras. Denna kommer effektivisera vår bevattning under säsongen.

Under måndagen har vi även klippt greenerna för första gången 2021. I samband med detta så göder vi greenerna så att vi får en så bra start som möjligt.

 

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

Greenteam har ordet 17/2 2021

Inför våren 2021

Vintern 2020–21 har utvecklats något annorlunda än vad vi i södra Sverige är vana vid.
Långvarig kyla på nära 3 veckor, utan ett skyddande snötäcke, har gjort att det etablerats en tjäle som kommer att påverka säsongstarten 2021. Jag vill påpeka att den med största sannolikhet inte förskjuter tillträdet till banan kalendermässigt, men vi måste tillfälligt stänga 18-hålsbanan under tiden för den kommande tjällossningen.

Vi kan inte i dagsläget uppskatta antalet dagar som spelet kommer att drabbas. Det är helt beroende på temperatur, vind och solförhållanden. I skrivande stund förväntas upp till 20 mm nederbörd. Vattnet har under denna tid ingenstans att ta vägen och det gör ytan väldigt sårbar.
Det kan upplevas att det ibland ser torrt ut, men om tjälen har släppt på ytan, och ligger kvar på 5-40 cm djup är det oerhört känsligt för marktryck av olika slag. Det uppstår skador som vi inte kommer att kunna läka förrän långt in i spelsäsongen.
Under stängning kommer vi efterhand som det närmar sig öppning igen, komma med dagsaktuell information om läget.

Kylan är inte bara negativ, varken för naturen i stort eller för oss. Vi har under perioden stammat upp träd på hela banan, och fällt en del träd som påverkar både spel och skötsel. Detta kommer per automatik också påverka växligheten på dessa områden i positiv riktning. I kombination med detta, så fort tjälen släpper, fortsätter arbetet med att montera spridare på solsidan på vissa hål, och även på en del bunkerkanter för att få dem att växa samman och hålla ihop bättre. Allt för en bättre spelupplevelse.

Rent projektmässigt är det några detaljer som seglat upp som prioritetsområden. I samband med att bevattning grävs ner i semiruffen på hål 3, flyttar vi den vänstra bunkern 100 m från green något mer vänster för att göra passagen bredare på fairway.  Återigen för att förbättra turfen på ett slitområde. Vi kommer att justera kullen mitt på green på hål 11 väldigt omgående. Den högra kullen på hål 12 som ligger ca 100 meter från green kommer att fasas av för att mer synliggöra det högra greenområdet något. Där finns också ett våtområde som vi ska försöka rätta till samtidigt. Det finns också en plan på att justera till höger greenkant på hål 16 under vårkanten. Allt är beroende på när vi kommer till med maskiner, och att vi kan hitta en fördelning av timmar med övrig vårskötsel.

Vi hoppas på er förståelse under den kommande tiden och tjällossningen.

Mvh
Niklas Lindborg, Head Greenkeeper