Greenteam informerar

GREENTEAM INFORMERAR 8/4 2024

I vårt arbete för att upprätthålla och förbättra vår bana har vi genomfört en omfattande luftning av fairway. Dessutom har vi riktat extra uppmärksamhet mot vissa områden genom att dressa och utföra stödsådd för att säkerställa en jämn och hälsosam fairway.

Vi har även luftat, stödsått och dressat samtliga teeytor. Men också genomfört en omfattande renovering av våra bunkrar, inklusive att jämna ut och fylla på med sand, för att säkerställa att de är i bästa möjliga skick till säsongsstarten.

Under de senaste sex veckorna har vi intensifierat vårt arbete med att sprutgödsla greenerna. Syftet har varit att stimulera gräsets tillväxt och påbörja en läkningsprocess för skadade områden, trots de låga temperaturerna. Vi börjar nu se liv i fläckarna vilket gör att vi ser positivt på återhämtningen.

På vissa hål kan ni förvänta er att fronten på greenen är utökad mer än normalt. Detta steg tas i syfte att avlasta de mest skadade områdena och vi hoppas att det fortsatta varma vädret kommer att gynna en snabb återhämtning och bidra till utmärkta förutsättningar för vårt golfspel.

Vi kan också meddela att vi nu är helt klara med bevattningen på det sjuttonde hålet.

Ser fram emot en strålande golfsäsong tillsammans!

/Zebastian Brorsson

 

GREENTEAM INFORMERAR 29/2 2024

Vi har kommit en bit in på det nya året!

Och vi kan erkänna att det har varit en tuff vinter för oss. I och med de icke gynnsamma väderförhållandena i höstas så drabbades vi av snömögel under hösten 2023. Detta beror på den stora mängd regn som kom i höstas samt all snö som kom i vintras. Det är dessvärre inte bara Sölvesborg som har drabbats av detta, utan väldigt många klubbar har problem med detta just nu.

Vi har fått stopp på angreppen och har nu börjat jobba intensivt för att få i gång läkningsprocessen så bra som möjligt. Vi har luftat greenerna, dressat samt tillfört nya frön. Vi tvekar inte ett dugg på att detta ska läka igen snabbt så fort värmen kommer till oss. Men när den kommer vet vi tyvärr inte ännu.

Banan är dessutom fortfarande väldigt vattensjuk på sina ställen. Framför allt på hål 12 där området framför green ligger under vatten. Dessvärre har miljödammen underminerats och trycker därmed upp vatten underifrån på hål 12. Åtgärder görs nu för att få bort vattnet runt greenområdet.

Vi har även gjort en del projekt under vintern. Förutom den årliga servicen på alla maskiner har vi fällt ca 60st träd. Vi håller även på med att färdigställa den nya bevattningen på hål 17 samt efterarbeten vid de två igenlagda bunkrarna på hål 5 respektive hål 13.

Många undrar ju såklart när vi öppnar upp för spel på 18-hålsbanan. Tyvärr kan vi inte med rådande väderlek sätta ett exakt datum.  Vi hoppas lika mycket som ni att värmen kommer så fort som möjligt.

/ Zebastian Brorsson

 

GREENTEAM INFORMERAR 11/1 2024

2023 är till ända.

Under året har vi fortsatt utveckla anläggningen, enligt den plan vi tror på. Bevattningen byggs ut, skötselmoment finslipas, och de projekt som ryms innanför de ekonomiska ramarna genomförs. Efter spelsäsongen har vi renoverat bunkrarna på hål 17. Där återstår en del efterarbete och fortsatt grävning ner mot teeområdet. Fairwaybunkern på hål 13 är nu ett minne blott. Den bakre greenbunker på hål 5 har också gått samma öde till mötes. Vi har också hunnit med att avverka ett 40- tal träd.

En golfbana måste leva, och i det avseendet förändras och utvecklas. Jag känner att vi gör vårt bästa för att vara ett föredöme i den avsikten. Klubben har också en ledning som ser utveckling som ett framgångsrecept. Fortsätt så!!

2023 bjöd på en besvärlig höst med milt väder i omgångar vilket påverkat sjukdomsbilden på greener. Trots en stor utbredning tror vi att det kommer att läka ihop relativt snabbt på vårkanten då det inte har satt sig direkt på djupet utan mestadels ytligt. Men ha tålamod de första veckorna i säsongsstarten.

Med dessa rader vill jag tacka för min tid här på klubben, och önska er en bra kommande säsong. Glöm inte att visa hänsyn för era hårt arbetande greenkeepers.

På återseende!

/ Niklas

GREENTEAM INFORMERAR 29/10 2023

 

Under oktober har vi djupluftat samtliga greener inklusive 9-hålsbanan. Hål 13 och 14 på 18-hålsbanan ska luftas på annat sätt under november.

Det har läkt ihop bra efter luftningen och jag bedömer just nu framförallt att 9-hålsbanan kommer vara en bättre vinterbana i år än föregående år.

 

Vi stänger ordinarie tees v 44. I samband med det klipper vi upp och sätter ut flaggor för vintergreener.

Det kommer också var obligatoriskt med slagmatta på hela spelfältet fr.o.m 1/11.

 

Som ni sett håller vi på med projektet på hål 17.  Det är nu bevattning och renovering av 3 bunkrar som står på programmet. Vi använder oss av ett mer tidseffektivt sätt att renovera på. Är ni nyfikna på bunkrarna så är ett par stycken av dem klara på hål 17.

 

Sanden som just nu ligger på  parkeringen är tänkt att användas på känsliga fairwayområden. De ska luftas och dressas för bättre hållbarhet.

 

Det pågår en diskussion med Länsstyrelsen angående hållbara golfbanor, och vad vi eventuellt kan genomföra på vår klubb.

De har också satt av pengar i sin budget för att rensa bort en invasiv art längs strandlinjen.

Entreprenör är kontaktad och beslut om fortsatt åtgärd ligger hos dem.

 

Mvh 

Niklas 

 

GREENTEAM INFORMERAR 19/9 2023

Hej!

Hösten är här.

Den gör sig på olika sätt påmind ute på anläggningen. Återkommer till det längre fram. Ur vår synvinkel kan vi se tillbaka på en bra säsong. Även om vi har en resa kvar så har vårt mål om att utveckla och höja lägsta nivån på banans skick fallit väl ut. Det ställer givetvis krav på oss som greenkeepers och grupp, och även där försöker vi fördjupa oss i de kommande utmaningar som skötsel för golfbanor står inför.

Vi jobbar hela tiden vidare med att förstå kundens behov och kravbild. Våra resurser, och möjligheter är i absolut fokus för att kunna påverka presentationen av anläggningen. Golfbanan är väl använd med upp emot 40000 spelade rundor, och det påverkar givetvis spelytorna.

Vi behöver er hjälp med att fortsätta laga fairways med fröpåsarna, men också att inte bara själva, utan även påminna er spelpartner om att LAGA nedslagsmärken. Ett felaktigt lagat, eller glömt nedslagsmärke ger en direkt försvagad turf, och det är uteslutande alltid där som eventuella svampangrepp startar. Dessa angrepp slår ut gräsplantan, och dess omgivning omedelbart. Det försämrar kraftigt puttkvaliteten för er. För vår del medför det stödsådd, mer dressning av greener bla.

Tänk också på hur ni fördelar er trafik ute på anläggningen då gräset avtar i sin växlighet nu och slitaget ökar. Det kan vara på sin plats att ta en liten omväg med vagnen/golfbilen vid sidan av green för att spara gräset.

Under oktober kommer vi fortsätta förbättra bevattningen ute på banan och nu har turen kommit till hål 17. Hela högersidan ska få ny bevattning och vi beräknar att vara färdiga i slutet av oktober. Vi börjar nu så att vi hinner så gräs i tid och eventuellt få det att titta upp innan vintern.

Vi kommer också smyga igång med renovering av en del bunkrar och däremd också testa ett par olika tekniker. Själva karaktären ska behållas.

Som sig bör på hösten ska en del ytor luftas. Nere på de nya greenerna (13,14) kommer vi också tillföra nytt materiel för att göra dem bättre. Vi ska sprida ut arbetet för att störa så lite som möjligt men hoppas på förståelse för det helt nödvändiga arbetet.

Tillsammans med länsstyrelsen pågår också projektet hållbara golfbanor. Det innebär att vi som golfarena ska samverka mer med naturen och allmänheten. Vi tillgänglighetsanpassar för motion och gör vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan.  Många åtgärder är redan gjorda, bland annat projektet för vilda pollinerare, men pollinerarprojeket utvecklas mer i detta.

Vid teeområdet på hål 17 ska en äng anläggas med blommor och träd. Det är min bedömning att området kommer bli mer tilltalande även om man har en golfklubba i handen. Vi ska också försöka utveckla området för bättre rekreation men även göra ett försök att skapa klassrum för fältstudier. Då i första hand för skolklasser.

Det finns många uppslag för att göra Sölvesborgs Golfklubb attraktivt för en stor samhällsgrupp, vilket jag tror stärker vårt varumärke.

Hoppas på en trevlig golfhöst.

 

/Niklas

 

GREENTEAM INFORMERAR 30/3 2023

I skrivande stund har vi haft några nätter med 5 minusgrader över anläggningen. Temperaturerna dagtid är dessutom blygsamma, vilket gör att våra spelytor är svåra att väcka till liv. Detta medför en rad speciella förutsättningar och utmaningar inför säsongsstart.
Jag har full förståelse för att det finns en önskan om att både öppna tidigt på morgonen, samt att ta bort de restriktioner som gäller. Jag tänker då på vintertees, slagmatta på spelfältet och vintergreener en hel del morgnar.
Jag ber om ert tålamod, om vi tvingas genomföra en gradvis öppning av banan. Vi tar dagliga beslut, då det inte är en självklarhet för oss att hålla stängt, eller öppna från en dag till en annan.
Det vi väntar på, och vill se, är framför allt att temperaturerna om nätterna blir högre. Det kommer skapa tillväxt och återhämtning på ett helt annat sätt på dagtid. Vi har idag haft öppet i 10 dagar, och kan redan se slitaget på banan, trots slagmattor. Den lilla trafik som bĺivit den gångna veckan syns tydligt. Helt enkelt för att gräset inte växer överhuvudtaget.
Vi är också noga med att tillföra näring i exakt rätt ögonblick. Plantorna(gräset) är inte mottagliga vid dessa temperaturer, och då kan vi inte stärka upp det för att motsvara slitaget som det utsätts för.
Ur ekonomisk synpunkt har det också blivit en viktig fråga, med att träffa rätt och få utdelning på de produkter vi tillför.
Vi har metoder där vi kan tillgodose gräset med näring. Men detta sker i andra syften än att skydda plantorna från det slitage de utsätts för under den kalla årstiden.

Vi kommer ha full helgbemanning från och med långfredagen. Den kommande helgen plockar vi bollar på drivingrangen, men låter banan vara ifred. Den är givetvis öppen, men vi ber om er hjälp att inte beträda frost eller tjälbelagda ytor.
Tillsammans med bankommittén arbetar vi med projekt för att hela tiden utveckla banan i rätt riktning. Det är inga större ombyggnader som väntar, men väl förbättringsarbeten.
Exempel på det kommer ni se när ni kommer ut nu på våren. Mellan hål 1 och 2 har vi installerat bevattning, och lagt igen stigen vid 2:ans tee. Det har varit ett torrt och svårskött område, och vi är övertygade om att helhetsintrycket kommer bli bättre.
Vid infarten, och 5:ans tee har vi gjort samma insats, och hela området kommer bli mer spelvänligt, och första intrycket av vår anläggning kommer stärkas.

Efter fairwaybunkern på hål 13, har nya spridare installerats, och i samband med detta har vi också bomberat marken för att skapa en mer spelvänlig yta, och få bollen att “kicka” i rätt riktning. Det är mycket trafik där och bevattningen hjälper oss att hålla bra turf genom säsongen. Fairway kommer att breddas med 7-8 meter när gräset är etablerat. Vi har också ökat antalet broar över bäcken från 2st till 4st.

Under vintern har vi dessutom anlagt en plattsättning bakom studion för att Filip ska kunna bedriva lektionsverksamhet något mer privat än tidigare. En ny övningsbunker kommer att tas i bruk för lektioner under maj månad med plats för 8 personer.

Ungefär 50 träd är avverkade. Det är ett långsiktigt projekt med att välja strategiska träd för avverkning. En del områden på banan är tydligt mer känsliga för sjukdomar, under höst och vinter. Sedan tidigare har jag nämnt att det handlar om att få in vind till dessa greener så att de torkar upp snabbare på höst och vinter. Det finns också ett samband med vilken sorts träd som står vid de känsliga greenerna. Vi vill dock bevara så mycket som möjligt, och vi jobbar också med återplantering. Därför ser vi detta på längre sikt, så att vi kan studera utvecklingen efter hand som vi fäller.

Slutligen har vi en avsikt med mer intensiv skötsel av lilla banan, och att förbereda den för vintern i ett mycket tidigare skede.

Hoppas ni får en fin start på golfsäsongen!
Väl mött /Niklas Lindborg

 

GREENTEAM INFORMERAR 5/1 2023

 Bäste medlem!

Angående kritik för stängd bana vintern 2023.

Våren 2021 var föremål för en enorm kritikerstorm över banans skick. Det tog oss 9 veckor att läka ihop skadorna. Någonstans sista veckan i maj, gjordes den sista hjälpsådden för att få ihop det.

Våren 2022, hade vi, trots en kall vår minimalt med skador, och orsaken är givetvis lågt slitage. Eller stängd bana.

Vintergolf skapar inte bara kompaktering utan också stress för gräset, vilket gör att vi blir mycket känsliga för svampsjukdomar. December var som bekant kall, med ungefär 18 mm tjäle. Visst, nu har den släppt, men efterföljs av i stl. ordningen 50 mm nederbörd. Ytan är känslig!

Sölvesborgs GK är inne i en expansiv period med stora satsningar för framtiden. Ekonomi är i fokus och det jobbas hårt i alla led för att vi ska komma starka ur en driftsmässig kostnadsökning som är på väg att drabba alla! Inte bara golfen.

Varje krona räknas i mina ögon, och vi ska inte behöva starta 2023 med reducering av greenfee för att vi har en vintersliten bana. Min spontana gissning, utan att ha siffrorna tillgängliga, är att det kostar upp emot 100' kronor i uteblivna intäkter. Lägg därtill extra skötselkostnader för detta på 30 %. Luftning, hjälpsådd, gödning, extra dressingar, arbetstid.

Jag har ett ansvar för att säsongsstarten på banan och anläggningen innebär ett cashflow, något vi kan vara stolta över och inte något vi behöver be om ursäkt för till våra gäster. Även medlemmar som inte spelar vintergolf inkluderat!

Dessutom står vi värd för en stor tävling i maj 2023, dvs om 5 månader. Vi måste redan nu ta ansvaret och planera för den.

Med önskan om en god fortsättning!

Niklas Lindborg

 

GREENTEAM INFORMERAR 18/12 2022

Hej!

Skickar en liten julhälsning från oss på banan.

I skrivande stund är det 10 minusgrader och vintern tog ett tillfälligt grepp om vår verksamhet. Vi har dock hunnit med i stort sett allt som legat under planering fram till jul.

Vid vårt infartsprojekt återstår det 1 arbetsdag till våren. Det som skett där är ny dragning, och utökning av bevattning.

Bättre täckning, kommer att ge ett mer välkomnande intryck till anläggningen, De brända ytorna runt 4:ans green, och 5:ans tee kommer att växa och hålla sig gröna. Vi har också flyttat stenen vid infarten, av flera orsaker.

Under november har vi också jobbat med att förbereda en "tränings/akademi" hörna till Filips verksamhet bakom studion. Där återstår det ungefär 2 dagar till våren.

Vi vill hela tiden utveckla vår anläggning, och planerar att förbättra området runt kiosken. Det är nu under julen i en planeringsfas, men har vi vädrets makter med oss, räknar vi med att ha det färdigt till vårstarten. Det är teeområdet på 10:an som ska formas om, och en viss del till vänster om 9:ans green.

Dels handlar det om ett fortsatt arbete med att höja upp våra teés, men här innebär det också bättre serveringsytor vid kiosken. Vi tar ett helhetsgrepp över området när vi ändå är där. Vi planerar att göra det i egen regi inom gruppen, och att det inte kommer att störa spelet nämnvärt.

I övrigt kommer vi inte sätta spaden i fler större projekt utan fokusera på att komma in rätt i säsongen till våren. Renovering av en del bunkerkanter står för dörren, med start under 2023, men det är ett moment som vi kommer sprida ut tidsmässigt till våren 2025, vilket gör att vi inte stör ert golfspel allt för mycket.

Vi arbetar i en branch med hög personalomsättning, och 2023 är inget undantag. Det kommer jobbas en del med utbildning av befintlig personal under vintern, vår organisation och vårt arbetssätt hamnar under lupp just nu, och en månad framåt. Vi granskar allt från rutiner inne runt maskinhall, till utförandet av vårt arbete på banan. Kvalitet i varje moment!!

Vi kan och vill bli bättre, konkurrensen är och blir knivskarp på den svenska golfmarknaden för varje säsong som går. Vår intresseförening som vi är med i, SGA, jobbar hårt i hela landet med utbildningar för anställda på golfbanor, vår kompetens höjs hela tiden och efterfrågas i andra organisationer.

Det ekonomiska läget i världen sätter oss också på prov. Priserna skjuter i höjden på gödning, sand, reservdelar, nyköp och drivmedel, bla. Vi måste titta på alternativa metoder att sköta om vår produkt. Utveckling kräver en annan nivå nu, och vi måste t.o.m planera vår verksamhet minutiöst för att kunna presentera en likvärdig produkt, som vi har haft under 2022.

Utmaningar är väl en bra sammanfattning av läget, men det älskar vi och kommer göra vårt bästa.

Våra Jeppar i Australien kämpar på, de ser ut att ha det väldigt jobbigt i solen, och 30 gradig värme....

 

God jul och gott nytt år!!

/Niklas med personal

 

Jesper Vilhelmsson i Australien.

Jesper Vilhelmsson i Australien.

GREENTEAM INFORMERAR 21/10 2022

Hej!

Vintern närmar sig med stormsteg. Med det följer givetvis en del åtgärder. Dels förbereda banan inför den kommande årstiden, men också skydda den, för att underlätta vårstarten 2023.

Under v 43 klipper vi upp och dressar vintergreener. Den 1 november stänger vi samtliga tees för en större luftning och dress. Därmed är det spel från vintertee som gäller. Från den 14/11 gäller även obligatoriskt spel med matta över hela spelfältet.

Vi har haft vår första frost, och stängde banan under några timmar. Nu kommer det en varmare period igen vilket gör att vid nästa frostnatt får vi börja om igen. Efter spelsäsongen har plantan mycket växtsaft i sig och är då väldigt känslig för belastning när den fryser till. När vi sedan har en lång period av kyla så återhämtar sig inte gräset från de skador som uppstår när vi trampar på den. Av den orsaken är vi väldigt försiktiga och restriktiva. Håll koll på information om spel via hemsidan.

Vi är mycket stolta över att 2 av våra medarbetare har fått chansen till anställning som greenkeepers i Australien den kommande vintern. Jesper Larsen och Jesper Wilhelmsson kommer den 25-26/10 åka till Sydney respektive Melbourne för att skaffa sig erfarenheter under 5 månader. 

Jag ser det som en kompetenshöjning för hela gruppen här på Sölvesborgs Gk och vi kommer säkert ha användning för deras erfarenheter i framtiden.

Vi önskar dem lycka till under deras äventyr!!

Jag återkommer närmre jul med de projekt som står för dörren.

 

Mvh

Niklas

 

Jesper och Jesper åker till Australien

Jesper och Jesper åker till Australien

GREENTEAM INFORMERAR 17/8 2022

Hej!

Det börjar bli dags att öppna hål 13 fullt ut och nya hål 14.

Öppningen kommer ske gradvis, och sporadiskt. Jag sätter inget datum här, utan detta kommer att styras från dag till dag. Håll utkik för daglig information i shopen.

Gradvis i den meningen att vi vill se hur de klarar speltryck, slitage, m.m. Vi kan då också skapa oss en bild på hur vi ska underhålla området. Den sporadiska biten innebär att vi kan i olika kombinationer öppna, och stänga kontrollerat och förutbestämt. Green 13 fick en reaktion några dagar innan öppning i juli, vilket vi vill undvika. Vi tror att en handfull olika saker har skapat det, men allt bottnar i att vi gick lite för fort fram. Därför genomför vi öppningen enligt ovanstående. Vi vill att alla ska veta om förutsättningarna, och detta gäller säsongen ut.

För övrigt är den bästa tiden för gräsetablering framför oss. April-Juli är för varma sett över dygnet. Detta i kombination med låg luftfuktighet gör det svårt att få till bra "nya" spelytor. Med det som bakgrund, är jag ändå nöjd med det resultat vi uppnått idag.

Tanken är givetvis att från våren -23 och framåt ska området leva samma liv som övriga banan.

Vi har snart fått bänkar, och skyltar på plats. Det som återstår är avlastningsmatta på hål 14 för att kunna spärra av grästee för reparation ibland.

Vi går in en hektisk period för företagsgolf och större bokningar. Under denna tiden genomför vi inga större ingrepp på banan i form av luftningar m.m.

Dock är det så att vissa områden på anläggningen, och en del åtgärder, bla luftning har eftersatts under säsongen. Det har inte följt den ursprungliga planen. Vårt arbete med ombyggnaden har prioriterats. Luftning måste göras regelbundet för bla rotutveckling och på sikt stärka plantan. Det görs även för att få ner nytt fräscht materiel i profilen. Vi kommer därför att lufta under oktober månad, så att vi hinner få läkning innan vintern kommer. Under 2023 ligger det ett mer intensivt luftningsprogram klart, men många åtgärder går att genomföra utan att förstöra spelupplevelsen.

Mvh

Niklas

 

GREENTEAM INFORMERAR 6/7 2022

 

Hej alla!

Sommarinformation 2022.

 

2022 kan på sikt visa sig vara ett viktigt år för Sölvesborgs Gk.

Som tidigare nämnts har större investeringar tagits för framtiden. Detta gäller även utvecklingen av vår golfbana. Vi har nu, under 18 månader jobbat brett med många olika projekt, skötselåtgärder, struktur, och personalutveckling. En del områden är givetvis, resultatmässigt lättare att bedöma och ta på. Våtmarksprojektet är ett sådant område.

Man kan tydligt se förändringen, och synar man byggnationen i detalj, ser man också ambitioner om att skapa något alldeles speciellt. Vi har projekterat och tillsammans med arkitekt Christian Lundin genomfört den golfmässiga delen i egen regi. Personalen har tagit ett stort ansvar, och vi har format områden med både eftertanke och hållbarhet i fokus. Det är över ett stort område vi har arbetat, och det kräver logistikplanering för att effektivisera men också för att underlätta återhämtning av ytorna. Vi har gjort allt vi har kunnat för att leverera en produkt vi är nöjda med, kan stå för, och dessutom leverera ett färdigt resultat så fort som möjligt.

Vi är nu dagar bort från att öppna banan i full längd. Det sker på första tävlingsdagen av Sölvesborgsveckan. Dvs, att green på hål 13 tas i spel. Samtlig tees är öppnade sedan 3 veckor tillbaka. Jag kan redan nu meddela att vi troligtvis kommer att stänga greenen igen efter veckan, för återhämtning. Den kommer sedan gradvis öppnas, beroende på slitage, och hållbarhet. Med anledning av detta fortsätter vi att sköta den provisoriska greenen som vanligt.

 

Då gäller följande på hål 13:

Vi kommer dra en linje innan den provisoriska greenen under tävlingsveckan. Alla bollar som ligger efter denna linje för inspel, har en lägesförbättring på en klubblängd. Vi vill att ni nyttjar denna regel, för att inte skapa mer slagmärken än nödvändigt.

VAR NOGA MED FRÖPÅSARNA.

Den provisoriska greenen märks upp och där är det obligatorisk lättnad för att den ska kunna nyttjas senare igen. Väl uppe på greenen vill jag trycka på hur viktigt det är att ni lagar nedslagsmärket på rätt sätt!! Rotsystemet är inte fullt etablerat och det är lätt att ”sprätta” upp nya plantor. Råder det osäkerhet på hur man lagar ett nedslagsmärke, vänligen kontakta mig eller Kristian omgående, så kör vi en handledning på det.

Nya hål 14A kommer att öppnas senare i sommar. Datum för det kommer.

UNDER TÄVLINGSVECKAN SPELAS 14B..

Jag och personalen kommer göra vad vi kan för att ni ska få en fin golfvecka.

Baksidan med projekt av den här digniteten är givetvis övrig skötsel och prioriteringar av den. Även om vi inte alltid syns på det nya området, kan jag tala om att det har gått 2 heltidstjänster sedan vi öppnade banan i mars till att fortsätta utveckla området inför öppning. Att bygga upp spelytor för golf är inte gjort i en handvändning.

Med tanke på min start här förra året har min prioritet legat på bra spelytor på övriga delar av anläggningen. Att hålla banan stängd Jan- feb, hävdar jag fortfarande är en strategi för bra spelytor tidig vår. De flesta har nog sett resultatet av det.

Jag har motvilligt, men medvetet prioriterat bort vissa saker fram tills vi har fått in sommarpersonal. En detalj är renovering och påfyllnad av bunkrar/sand. Detta görs alltid på vårkanten inför öppning normal sett. Vi har varit pressade i vår skötsel ett tag nu, och det är den enkla ursäkten till det. Vi har fått kritik för bunkrarna några veckor nu, men vi har fått förstärkning, och i skrivande stund är vi färdiga med dem.

Vi kommer också, lagom till lördag plocka bort avspärrningarna utanför restaurangen. Det området spelas utan lättnad.

Jag återkommer under augusti med våra planer inför höst/ vinter.

Hoppas ni får en fin golfsommar, och lycka till nästa vecka!

 

Mvh 

Niklas Lindborg

 

GREENTEAM INFORMERAR 5/5 2022

Hej!
 
Det har nu gått 5 veckor sedan ytorna vid våtmarksprojektet såddes. Det har varit en kall och torr april, vilket har fördröjt etableringen. Men äntligen börjar gräset titta upp och vi har nu under veckan påbörjat en hjälpsådd på samtliga ytor. Vi vidhåller fortfarande en plan om att öppna inför Sölvesborgsveckan. Det kan också beroende på etablering, öppnas etappvis. Prioritet ligger för oss att få igång ordinarie tees och green 13. Detta för att vi så fort som möjligt ska kunna spela banan i full längd.
Vi har under tiden haft en hel del avspärrningar. Rep och pinnar, i kombination med våra avstängningsbockar.
Det är väldigt tråkigt för oss som jobbar med detta, och ett moment 22 i stort sett varje dag. Hade vi stängt hålen helt och hållet hade kritiken massiv, och vi kan inte sätta upp staket runt allt för skydda växtbädden. Vi håller därför ombyggda hål öppet för spel, i ett förtroendesyfte där vi tror att golfspelaren förstår vad nysådd är.
Jag bifogar några bilder från området, där man ser vad vi möter varje dag när vi kommer dit. Det är den nya bäcken som är byggd, det finns avspärrningar runt hela bäcken. Vi har inte satt upp dem för att pynta området!!
De är uppsatta för att skydda nyetablering av gräs!!
Ni ser själva. Det stångas och stampas på jorden, Man är t.o.m nere i kanten och kliver på gummiduken och trampar sönder. Detta bara för att man ska få tag i sin boll. Man har alltså klivit över repen, tagit sig in över 2 meter fram till vattnet... Man har dessutom fräckheten att gå därifrån utan att ens rätta till sin dumhet med klubban.
Vad kan vi få för konsekvenser av detta? Förlängd etablering och fördröjt öppningsdatum skulle jag säga!
Tänk efter före!!
 
I övrigt har vi gjort vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt på 8, 12-15. Det är egen personal som stått för hela bygget, undantaget schaktningen. Ni medlemmar bör veta om att ur golfmässig synpunkt finns det mycket kompetens i personalen för att utveckla Sölvesborgs GK till något alldeles extra längre fram. Men vi behöver er hjälp i situationer som dessa. Vi kan inte stå som poliser dygnet runt, och det vill vi inte heller.
Vi finns här för er skull, och verkar i allt vi gör för er skull... Så en sista gång. Försök visa respekt för det arbete som görs.
 
Hål 18 har blivit fördröjt med några dagar. Bevattningen har varit med sen banan byggdes.
Efterhand som vi bygger om uppdaterar vi och lägger ner samt ansluter nya kopplingar och rör. Kostsamt dessa tider men helt klart nödvändigt. Leveranser är inte heller alltid att lita på, men vi räknar med att ytan ska vara helt spelbar och öppen för trafik i slutet av maj.
På hål 17 är alla avspärrningar nu hävda, och det är öppet för spel runt greenen. Vi väntar lite till med att plocka bort dessa på tee vid hål 18, för att gräset på den gamla stigen ska få en chans att komma igång.
Vi håller också på att färdigställa det sista runt toaletterna, med matjord och gräsfrö. Försöka att även där undgå att trampa i matjord som är sådd med gräs.
 
Banan har annars hållit sig hyfsat under vintern. Ni som varit ute nu ser säkert själva att den inte är lika sliten som förra året. Det var också tanken med restriktivare vinterspel.
 
Med hopp om lite värme nu, önskar jag er en fin golfsommar.
Jag återkommer när vi börjar närma oss öppning av de nya hålen.
 
Mvh
 
Niklas

GREENTEAM INFORMERAR 17/3 2022

Hej!

 

Efter en vinter med mycket varierande väderlek har vi nu äntligen landat i något som kan likställas med vår.

Längre perioder med kalla nätter och lite varmare dagar är varje greenkeepers största problem under denna årstiden. Jag har haft banan stängd under stora delar av vintern, och hoppas ni ska tycka att det har varit värt det när ni kommer ut nu till våren. Det jobbades hårt under sensommaren, och hösten med att invintra greenerna. Just nu ser det hyfsat ut, och utgångsläget är betydligt bättre än våren 2021.

Det stora våtmarksprojektet har haft vår tid i ett stabilt grepp sedan början av november. Vi börjar i skrivande stund närma oss det slutliga steget, vilket är nysådd.

Det kommer göras med en så kallad hydrosådd. Vi blandar en miljövänlig pappersmassa, med vatten, gräsfrö, och gödning, och sedan sprutas detta ut på marken. Fördelen med detta är att det som bekant blåser ofta vid havet, och pappersmassan gör att gräsfröna blir liggandes kvar på sin plats.

De sista dagarna nu fram till hydrosådd, och de efterföljande 2–3 veckorna efter ber vi er att respektera alla ytor och INTE beträda de områden som vi jobbat med på 8, och 12–15. Det kommer påverka slutresultatet i negativ riktning, och givetvis öppningsdatum.

 

Bakom restaurangen kommer ni också möta ett område vid greenbunkern som vi jobbar med. Inom kort kommer vi lägga ner fler spridare utanför serveringen, och installera en hybridmatta för att kunna kontrollera slitaget. Vi hoppas detta ska vara klart innan påsk.

Det återstår en hel del jobb inne i den stora bevattningsdammen till vänster vid hål 13. Det kommer att pågå under slutet av mars, och bäcken som passerar hål 13 kommer att vara torrlagd tills pumpinstallationer är klara.

 

Ni är välkomna till städdag den 19/3. Banan kommer att öppnas med sommargreener efter lunch, med vintertee och slagmatta.

Beräknad öppning utan "restriktioner" är planerad till eftermiddagen den 25/3.

Hål 13, 14, 15 öppnas så fort vi har gjort klart med bygge av broar, och spång, så att ni kan passera "bygget".

 

Mvh

 

Niklas

Sprutsådd

Sprutsådd

GREENTEAM INFORMERAR 28/2 2022

Hej!

Fortsatt kalla nätter och lite varma dagar gör att vi tvingas skjuta någon dag med att öppna stora banan för vinterspel. Tjälen tar lång tid på sig och idag 28/2 släpper den inte alls. Det är en oerhörd påfrestning på gräsytor som snart utsätts för full belastning.

Ny datum är fredag 4/3 kl 12. Istället för att öppna och stänga från dag till dag denna veckan, håller vi öppet fr.o.m fredag kl 12.00.

Vi ber att inte beträda banan vid vit frost när vi öppnar.

I övrigt går vi nu in i en längre slutfas på våtmarksprojektet. Den 2/3 kommer vi att påbörja slutfinish i området omkring 8, 12, 13-15. Det är många som är intresserade vilket är jätteroligt, men vi ber om största respekt nu att inte gå in i områden som har bar jord. När ytorna är slutstrukna vill vi gärna hålla den finishen tills vi börjar få gräsetablering. Tidsramen för detta är helt upp till vädret.

Vi har en del arbeten kvar i det dolda. Hela vattensystemet med bevattningsdamm, bäcken genom 13, och en del andra praktiska detaljer kommer att ta tid att slutföra, så vi ber er även att efter öppning ta er igenom området med försiktighet.

Mvh

Niklas

 

GREENTEAM INFORMERAR 27/1 2022

Bästa medlem!

Det har kommit till min kännedom att många är både frågande och kritiska till att 18-hålsbanan håller fortsatt stängt.

Jag vill börja med att återspegla den kritik vi fick i våras då 18-hålsbanan var i ett oerhört slitet skick efter långt vinterspel och en kall vår. Nånstans måste vi ta ställning till hur vi vill presentera golfbanan till framförallt medlemmar, men även gäster när säsongen startar på våren. Den 25/1 i år bjöd på ett fantastiskt vårväder, med upp till 6 grader varmt under ett par timmar, och det är lätt att ifrågasätta vår hållning en sån dag. Problemet är att termometern åker upp och ner likt en jojo, och vi rör oss redan mot kalla nätter igen, vilket inte är onormalt mitt i vintern. Jag var själv ute nämnda dag och bytte hålen kl. 14.30 på 9-hålsbanan. Jag fick slå mig igenom tjälen sista 5 cm i botten. Med bakgrund till det försöker jag förklara var vi befinner oss just nu, och hur jag ser på den kommande tiden. Vid en ihållande marktemperatur om 5–7 grader erhålls en viss biologisk aktivitet i marken. Med det menas att gräsets rötter kan börja utvecklas för säsongen. Den 25/1 var temperaturen i marken 0,4 grader. Man kan tydligt se på 9-hålsbanan att den nu börjar likna den 18-hålsbana vi fick öppna upp våren 2021.De gula stråken kommer och kompaktering i marken finns redan. Tecken som talar sitt tydliga språk att återhämtning i gräsplantan är just nu obefintlig. Jag är inte intresserad av att vi ser samma scenario på 18-hålsbanan om 2 månader.

Ur ett annat perspektiv är vi som bekant inne i ett större projekt där 3 tees och 1 green kommer vara provisoriska i början av april. Området som vi bygger om kommer utan tvekan sticka ut i golfsverige och det är med stolthet som vi tar oss igenom byggnationen. Just nu har vi en viss tidslimit där bevattning måste ner i marken innan vi ska göra slutfinish på området om ungefär 1 månad.

Vad har detta med öppning av banan att göra?

Jo, att öppna 15 vinterslitna hål i slutet av mars och dessutom 3 ombyggda hål med olika provisoriska områden är inte ett alternativ. Vi skyddar helt enkelt 18-hålsbanan just nu för att er totalupplevelse ska bli så bra som möjligt. Vid sidan av detta har vi också viss inblandning i ombyggnaden av restaurangen. De två stormar som passerat sista 14 dagarna har fällt mycket grenar och annat skräp. Vi håller nu parallellt på att städa i den mån vi hinner. Bunkrar har samlat upp mycket i blåsten och de är för dagen ospelbara. Dessa faktorer, med väderskiftningar som största orsaken är anledningen till att vi fortsatt låter 18-hålsbanan vila lite till.

Den kommer att öppna. De sista vinterveckorna oroar mig inte angående slitaget, utan vi kommer öppna för vinterspel, bara nattemperaturen ihållande stannar över nollstrecket. Vi är då så pass nära växtsäsong att slitaget inte hinner sätta sig på djupet.

Jag hoppas på förståelse för detta, och inbjuder återigen er, på samma sätt som för 1 år sen att direkt kontakta mig angående eventuella frågor angående banan.

Mvh

Niklas, Head Greenkeeper

 

GREENTEAM INFORMERAR 16/12

Hej!

Ett för mig, och oss i greenteam går ett händelserikt 2021 mot sitt slut. Det går att följa våra förehavanden via de nyhetsbrev som skickats ut under året. Senvintern och våren tog hårt på banan, och det visade sig tydligt vad slitaget från vintergolfen ställde till med. Vi kommer nu försöka balansera upp vinteraktiviteterna på banan så att vi kommer bättre in i säsongen.

I skrivande stund har vi också haft ett nästan 3 veckor långt snötäcke över greenerna. Det är alltid känsligt med ett tidigt bestående snötäcke. De höståtgärder som är gjorda gör att det ser ändå hyfsat ut, nu när snön lättar. Vi kan nog vara säkra på att det blir mer vinter än så här.

Banan kommer inte att öppna under helgerna. Det är mycket fukt i marken, och vecka 51 kommer att bjuda på en del minusgrader vilket gör att det fryser på omgående igen. Vi hänvisar till lilla banan så länge för vinterspel-.

Våtmarksprojektet går enligt plan, eller nära på enligt plan. Vi blev lite försenade vid uppstarten, och passade på att börja i en annan ände.

Ny tee på hål 15 är byggd för både damer och herrar. Det kommer att kompletteras så småningom med en ny stig från den nya greenen på hål 14.

Ett nytt teeområde på hål 8 är också anlagt, för både damer och herrar. Där har vi egentligen förändrat greenområde på hål 7 och hål 12 samtidigt. Vår tanke är hela det området ska klippas samman i stil med green 16 och tee 17.

Vi har också sakta börjat fylla upp för liknande åtgärder på tee 13.

I samarbete med markägaren, har vi nu startat det stora våtmarksprojektet. Själva våtmarksupplägget, är något komplicerat att sätta i skrift. Finns intresse för dess funktion, samhälls- och natur nyttor det har, kommer det att erbjudas en guidad "öppet hus", timme innan säsongen 2022 startar.

I skrivande stund har arbetet tillfälligt stoppats pga av tjällossning. Det är oerhört blött i området och slutresultatet äventyras genom att arbeta i dessa förhållanden. Men greenen på det nya korthålet är grovt färdig. Vi har också palisadsatt 13:e green, och schaktat ut stora delar av den nya våtmarken.

Det är lätt, att som golfare inte lägga märke till den stora dammen inne i skogen till vänster om 13:e tee. Den används av både markägare och golfklubben under varje sommar. Den är dock en stor del av hela projektet och på sikt oerhört viktigt för golfbanans framtid. Även arbetet med den har fortskridit enligt plan.

Jag är nöjd med hur vi tagit oss fram trots en del hinder på vägen, och jag tror att vi har något stort på gång, för alla inblandade.

Jag önskar er en god jul, och välkomna tillbaka till ett gott nytt golfår.

/Niklas

 

GREENTEAM INFORMERAR 11/11

Hej!

Höst och vinter är oerhört betydelsefulla för oss greenkeepers. Vi genomför kurativa åtgärder för banan. Nu har vi luftat tees, foregreens, och greener. Under den kommande tiden ska det kompletteras med sand. Tillväxten har nu minskat till under 20%, och den siffran går stadigt nedåt.

Det i sig är skadligt för spelytorna, och när vi använder banan denna årstiden så sliter vi extra mycket på den. Ni har säkert våren i färskt minne, och hur sliten banan upplevdes. Det var givetvis ett resultat av förra årets vinterspel. Händer inget oförutsett så är min tanke att greener ska hållas öppna in i december och fram emot helgerna. Frost på morgonen innebär givetvis att ni obligatoriskt spelar på vintergreen. Inga undantag.

Kommer det kyliga dygn under en längre period, så kan vi tvingas under januari och februari hänvisa till motionsgolf på 9-hålsbanan.

OBS: Fr.o.m måndag 15/11 gäller slagmatta från hela spelfältet.

Den 16/11 påbörjas våtmarksprojektet. Information om detta kablas löpande ut via receptionen. Som hänvisats innan så kommer det i någon form påverka spelordningen på banan, men vid aktuella ändringar så får ni information därifrån.

Greenområdet på hål 17 är färdigställt sedan tidigare, och de sista 2 veckorna har vi gjort korrigeringar på green 11 och 16. Detta för att göra de mer skötselvänliga, samt att vi kan nyttja några fler flaggplaceringar. Detta innebär att det är provisorisk green på hål 11 resten av säsongen.

Som ni säkert märkt har vi torvat och jämnat av den övre delen på puttinggreenen. Det är egentligen av samma orsak. Den har inte varit användbar innan då vi inte kunnat klippa den ordentligt, och flaggplaceringarna har varit begränsade.

 

Vi återkommer med aktuell info från banan inför jul.

 

Mvh

Niklas

GREENTEAM INFORMERAR 8/10

Hej!

Några månaders tystnad från greenteam är nu över.

Det har varit en både hektisk, men också intressant skötselsommar. Som tidigare nämnts så delar vi upp året i två block. Utveckling och underhåll. Sommaren består mycket av att underhålla banans kvalitet och att hantera speltrycket, med olika åtgärder. Nu går vi istället in i den fas av året där vi utvecklar anläggningen med förbättringsåtgärder. Ni som läst tidigare brev har nu ganska bra koll på de åtgärder som står för dörren. Vi betar av dem enligt den plan som är lagd. Det innebär att vi kommer smyga omkring lite här och där med grävmaskinen.

Hål 17 och 18 är nu avslutat och sått. Ni som är ute och spelar ser att vi även har börjat få gräsetablering runt 17:e green. Området runt 18:e tee är sått en vecka efter, vilket gör att vi inte kommer att få det helt perfekt under hösten.

Jag kan se att man är glad för att ta närmsta vägen, och går över de nysådda ytorna. Det kommer fördröja arbetet med att få till en bra yta och ber er därför att försöka runda alla områden med bar jord i alla lägen.

Bifogar en bild från hål 16 dagen efter att vi lagt ut järnbehandling på greenen. Ni kan själva tydligt se mönstret. Här är närmsta vägen t.o.m över greenen!! med vagnen. Se till att hålla efter varandra ute på banan. Vi har en tydligt filosofi, med att inte ha för många lösa objekt som inte passar in i naturen, och det gäller även avspärrningar. Men de vi sätter ut har en funktion, och var snälla att respektera dessa.

Den närmsta tiden kommer vi också att jobba med luftning och dressning av vissa ytor. Pga av bokningsläge så har vi väntat så länge som möjligt. Det berör samtliga ytor.

Ni vet också att vi närmar oss tiden för frostrisk. Nästa vecka förbereder vi vintergreener, det är möjligt att det blir lite andra placeringar än vad ni är vana vid. Försök acceptera er vintergolf för vad det är, och tänk på vårstarten 2022. Ni kommer säkert ihåg hur banan såg ut efter vintern 20-21, och jag lägger så småningom ett förslag för att vi ska undvika det igen. Flexibilitet och förståelse är vad det handlar om.

I skrivande stund väntar vi på besked angående våtmarksprojektet. Det är en ganska omfattande historia när det drar igång och jag låter det styra övriga projekt på banan. En del av våra tänkta ideér ligger och väntar på just detta för att vi ska få fram materiel. Det är logistiskt möjligt att spara en hel del pengar genom att samköra detta.

Tillsammans med länsstyrelsen är vi i uppstartsfas med ett projekt för vilda pollinerare, Golfklubbens placering är identifierad som ett bra område för dessa. Vi vill givetvis bidra till en miljö där både människor och djur kan vistas, och kommer därför skapa miljöer på olika platser där de kan leva och syssla med det som ligger i deras intresse;).

Mer info och foton på detta kommer längre fram.

Jag vill avslutningsvis tacka för er hjälp under året med lagning av spelfältet, det är imponerande och vi är tacksamma att ni jobbar med det under er runda på golfbanan. Bra jobbat!

 

Mvh

Niklas

Vagnar som dras över green.

Vagnar som dras över green.

GREENTEAM INFORMERAR 27/7

Hej alla!

Vi är mitt inne i spelsäsongen. Trycket på banan är stort. Det är förstås glädjande att vår sport tilltalar så många. 2021 har i stor utsträckning handlat om intrimning av skötselmoment för oss som grupp.

Personligen har min utmaning varit att få grepp om de behov som anläggningen har. Dels utifrån efterfrågan och nyttjande, men också hur vägen ska stakas ut för att uppnå kort- och långsiktiga mål. Prio ett för mig är hållbara spelytor. Slitagetåliga och högkvalitativa ytor är givetvis målet.

Man ska ju alltid försöka vara självkritisk när man pratar utveckling. Med det sagt så når vi periodvis en nivå som tilltalar mig. Långtifrån alltid under 2021. Underlaget och banan överraskar mig emellanåt. Då menar jag hur gräset och underlaget påverkas av såväl maskinella ingrepp, som nivån på de produkter vi lägger ut.

Speltrycket kräver en hel del underhåll som ni förstår, och vår uppgift är att försöka hitta plats, och tid att genomföra dessa under högintensiva perioder. För att sammanfatta behöver alla åtgärder förläggas än mer förebyggande, och inte hamna framför näsan pga. av speltrycket. 2022 kommer således att omfatta ett helt nytt skötselprogram, givetvis baserat på kunskap från den gångna säsongen.

Övningsområdet och drivning rangen behöver ett ansiktslyft på just spelytor, och det kommer påbörjas nu i augusti och förberedas inför höst och 2022.

Vi har gjort ett försök med vertikalskärning av fairway på hål 18 med lyckat resultat. Målet är att vi innan den siste oktober har skurit alla fairways en gång. Bara på hål 18 körde vi bort uppskattningsvis 3-4 m3 gammalt material. Vertikalskärning är väldigt viktigt av alla ytor som klipps flera ggr i veckan. Klippspill som lämnas efter klippning bygger upp en miljö i gräset som gynnar sjukdomar och skapar svårigheter för gräset att andas. Vi strävar också efter att gräset ska bära upp bollen istället för att den ligger platt på marken. Vertikalskärning reser också upp gräset så att maskinerna tar bättre vid klippning. Detta skapar tätare turf. Åtgärden ligger på 4-5 timmar per fairway inklusive städning. Vi hoppas på förståelse när ni passerar.

En del av er har kanske sett att vi nu påbörjat arbetet bakom hål 17. Tanken är att skapa en spelvänlig miljö och en mer estetiskt tilltalande vandring till 18:e tee. Detta blir också den första teemiljön som vi bygger om i stil med 17:e tee, dvs utan stig i anslutning till utslaget. Detta kommer ske i etapper under 6 veckor. Området ska vara sått senast v 37.

Slutligen vill jag bara informera att om det finns frågeställningar omkring vårt arbete eller banans kvalitet för dagen får ni gärna skriva direkt till mig så ska jag försöka svara på era frågor.

Min mailadress finns på hemsidan.

Hoppas ni får en trevlig start på golfhösten!

Mvh

Niklas Lindborg

 

GREENTEAM INFORMERAR 3/6

Då är vi inne i golfsäsongen på allvar. Vi har nu snart nåt vägs ände med grävningen för toaletter och elkabel till vårt pumphus. Läkningen av både grävning och vinterskador har gått bra.

Vi förväntar oss ett likvärdigt speltryck som 2020, och det sätter en del krav på vår skötsel för att kunna hålla kvalitativa spelytor under längre tid. Gräset behöver, precis som vi människor syre för att kunna överleva. Marken utsätts för ett hårt tryck när det är mycket trafik på greenerna. Vi behöver därför balansera tillförsel av både näring, vatten, syre.

Det sistnämnda tillför vi genom att sticka hål i greenerna. På det sättet får man ett utbyte av gaser i greenprofilen och nytt fräscht syre. Vi tillför sedan sand och silar ner det i hålen. På så sätt skapar vi rotkanaler för gräset att skjuta nya, och djupare rötter. Man blir snabbare av med ytvatten, som också kan vara skadligt för gräset.

Detta har vi gjort under veckan, för att resterande del av juni bjuder på hög beläggning av banan.

Resultatet av detta kommer inte att påverka ert spel nämnvärt, vi jobbar med små luftpinnar, och lägger bara ett tunt lager med sand efter. Ofta är det så att den bästa spelupplevelsen, rent puttmässigt, är just efter en genomförd dressning.

Ni kanske har lagt märke till att vi gjort om referenspunkten på tee. De är avskurna och sitter nu inne på själva teeytan. Det är fler faktorer som leder fram till det. Vi är ute efter ett minimalistiskt uttryck. Vi har inlett ett arbete med att identifiera, och minska ner objekt som går utanför de naturliga inslagen i vår natur. Det blir också lättare för oss att höja standarden på klippningen runt tee. Det gäller att hitta ett tydligt informationssystem på alla nivåer, men också ett naturligt. Våra tryckta avspärrningar är också en del av detta. Snart tillverkas nya outpinnar, som tydligt markerar gränsen, men som smälter in bättre i naturen.

Våra stigar kommer att göras om, och vi jobbar just nu med att planera för fler övergångar i stil med den mellan 16:e green och 17:e tee. Naturliga övergångar, som är gräsbelagda, och inklippta tillsammans. Vissa hål kräver en stig, framförallt genom ett skogsparti, men då måste den presenteras i ett skick som tilltalar.

Vi betar av i takt med vår övriga skötsel, men just nu får banan andas lite från fler ombyggnader.

Hoppas ni får en trevlig försommar!

Hälsningar Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

GREENTEAM INFORMERAR 9/5

Grävning & städning i skogen

Äntligen har vi nåt vägen med den viktiga grävningen för de framtida toaletterna. Samtliga ytor är sådda och vi kan nu börja med finish på banan. Lägligt nog verkar det som om värmen ska göra sitt intåg, och det är den hjälp vi behöver för att få igång växtligheten. Med det sagt så väntar vi nu med de projekt som eventuellt kan störa spelet. Äntligen är maskinen på plats som vi städar kottar och barr med. Det tar sin lilla tid att leta sig igenom banan, men inom ett par veckor har vi säkert fått upp det mesta.

Bana Övningsområde

Som greenkeeper har det varit en tuff vår. Vi har verkligen fått kämpa för att få växtlighet över huvud taget. Det finns ett givet mål om att sätta Sölvesborgs golfklubbs kvalitet på golfkartan. Vi vet vad vi ska göra och jobbar långsiktigt för att skapa hållbara och kvalitativa ytor.

Ska vi lyckas nå den nivå vi önskar är det viktigt att ni som medlemmar hjälper till i den mån ni kan. Det görs ett jättefint jobb när ni spelar och fyller i uppslagna torvor med fröblandning. Det verkar dock finnas en och annan som missuppfattat fördelningen mellan övningsområde och bana.

Bilden är tagen på hål 3, 120 meter från hål, lördagen den 8/5. Det är en stor besvikelse när man får syn på det. Vi kan väl hjälpas åt att tänka efter..... före...

Står ni och väntar på att er spelkompis ska slå och ni ser en uppslagen torva. Laga den oavsett ifall ni inte har åstadkommit skadan själv. Använd våra övningsområden till träning, och banan till spel.

Course set up & kompetenshöjande arbete för personalen

Vi jobbar inom gruppen nu med att bredda var och ens möjligheter för fler moment inom skötsel. Det är av största vikt att vi blir fler som kan lösa av varandra i olika arbetsuppgifter. Under hela säsongen kommer course set up vara ett diskussionsämne.

Det är vår förmåga att sätta upp banan i förhållande till vilken medlem/gäst som spelar banan. Det är allt ifrån hålets längd, till vilken flaggplacering som används. Det är t.ex. möjligt för oss att sätta teeplacering 56 på 52:an för att på samma hål placera flaggan mer utmanande. Det är då på samma hål möjligt för oss att sätta damernas utslag på tee 43 istället för 48. Något hål blir kortare och klurigare, och något blir längre och mer rakt på. På detta sätt kan vi förändra både spelupplevelsen, men också anpassa banan efter exempelvis det bokade hcp-snittet för dagen. Detta är ett mål för kommande säsonger, men vi kommer använda 2021 till att implementera detta i praktiken. Det är andra faktorer som gör att det inte alltid är möjligt, bland annat våren som varit nu och en del vinterskador. Resultatet av det begränsar många flaggplaceringar. Samma sak gäller för kvaliteten på tees. Efterhand som vi får mer hållbara och läkningskraftiga utslagsplatser, ger det oss fler valmöjligheter inom course set up.

Ni ser kanske en del sprayade linjer ute på banan, speciellt runt greener och foregreens, det är en del i att bredda kunskapen och färdigheten att tänka rätt när vi sitter på maskinen. Mer utklippta och inklippta delar, sätter också en prägel på spelet.’

Hoppas ni får en trevlig upplevelse på golfbanan framöver.

Hälsningar Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

5 uppslagna torvor bredvid varandra som inte blivit lagade.

5 uppslagna torvor bredvid varandra som inte blivit lagade.

GREENTEAM INFORMERAR 25/4

Vi är mitt uppe i grävning för el, vatten och avlopp till de nya toaletterna. Vi kommer nu i dagarna vända grävningen mot parkering och verkstad för att ansluta dessa. Göran och Roger snickrar för fullt ihop sektionerna till toaletterna.

Bunkern på 3:an är torvad, vi väntar på att gräset ska fästa i kanten, innan ny bunkersand läggs i. Det är väldigt noga nu att ni behandlar den som mark under arbete och inte träder på kanten. Vi har även renoverat en del i fairwaybunkern på hål 1, och där gäller samma sak.

Det fortsätter dagligen dyka upp söndertrampade bunkerkanter. Jag vill påminna om hur sköra de är innan växtligheten tar fart, och även efter det, bör man som leva som man lärt, att alltid gå i och ur bunkern vid den låga sidan!

Sölvesborgs Golfklubb har alla förutsättningar att bli en av landets mest välskötta anläggningar, men vi behöver hjälp av er golfare med de grundläggande momenten.

Generellt är alla ändringar under vintern försenade i sin återväxt. Medeltemperaturen under dygnet är väl under det som krävs för att nya gräsfrön ska etablera sig. Det är lätt att luras när man tittar ut på banan och det börjar grönska. Man ska ha klart för sig att det är befintliga plantor som sätter fart, och inte det vi har sått under våren. Vi kommer inte spraya in de områden som vi sått nu, de är alldeles för omfattande, utan det gäller att betrakta alla arbetade ytor med bar jord som mark under arbete, och fri obligatorisk dropp. Vi återkommer med information när vi anser att det inte är nödvändigt längre.

Våra tees har en del att önska. Under maj månad kommer vi lufta dem och påbörja ett långsiktigt arbete med att tillsätta ett egenblandat materiel med högre mullhalt. Målet är att få till en mer hållfast yta, som klarar slitage både från skor och klubbor. Det kommer också att lättare binda rotsystemet i den annars sandrika profilen.

Mvh

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

GREENTEAM INFORMERAR 12/4

Våren har anlänt, men ändå inte. Kalendermässigt är vi långt in i golfsäsongen, men väder, och i synnerhet temperaturen är inte på vår sida. Det skapar en del problem med skötseln, vilket ni spelare kan hjälpa oss med.

Jag har noterat att en hel del bunkerkanter rasar sönder pga av att man gärna kliver på kanten. Temperaturen gör att plantorna inte driver rötter som binder jorden, och det i sin tur skapar en porös yta som lätt ger med sig vid marktryck.

Vi kommer jobba vidare efter säsongen med vattentäckning på bunkerkanter vilket kommer göra att vi får bättre etablering, och med det mer tåliga kanter.

Det ni spelare kan göra är att vidta försiktighet vid ned och uppgång ur bunkrarna, och inte kliva precis på kanten. Framförallt kliv upp och ner vid rätt sida, dvs den låga ingången i bunkern.

I övrigt har vi nu satt frö i marken på samtliga slitage och spelytor, men det krävs också en varmare väderlek innan det tar fart. Projektet med att dra fram el och vatten till de nya toaletterna fortgår, vi sår även igen spåren efter vårt jobb efterhand som vi gräver oss fram. Som ni kanske lagt märke till är vi fortfarande ute och fräser rötter i ruffarna. Jobbet görs dels för att maskinerna inte ska slå i med aggregaten, men också för att öka spelvänligheten.

Normalt sett har vi redan klippt in banan vid denna tidpunkten, men vi avvaktar även med det momentet. Det är egentligen bara greenerna som vi ligger på, för att läka ihop dem. Fairways och foregreens får växa till sig några dagar till för att vi ska få fram tydligare klipplinjer vid den första klippningen. 

Sommaren kommer inte bli projektlös, även om vi kommer ägna oss åt sidoprojekt som inte stör spelet. Den bakre bunkern vid 17:e green ska läggas igen och området formas om. Fairwaybunkern på 3:an ska torvas och göras klar. Stigar ska förtydligas och snyggas till på några hål. Detta då parallellt med byggnationen av båda toaletterna. När den efterlängtade värmen kommer, får saker och ting läka ihop först så att banan presenteras i ett fullgott skick under spelsäsongen.

MVH 

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

Skada gjort genom att golfare klivit på kanten.

Skada gjort genom att golfare klivit på kanten.

Skada gjord genom att golfare går upp på den höga delen av bunkern

Skada gjord genom att golfare går upp på den höga delen av bunkern

GREENTEAM INFORMERAR 1/4

Påskhelgen står för dörren. Varierande vårtemperatur gör våra förberedelser både utdragna och speciella. Vi har jobbat med greenerna sedan tjälen släppte för 3,5 vecka sedan. Det jag kan konstatera idag är att vi är på rätt väg. Läkningen av vinterskadorna går bra och vi räknar med att kunna presentera greenerna i ett acceptabelt skick inom 2–3 veckor. Som ni märker ligger det en hel del sand på ytan. Sandmängden, såväl gödningsnivån ligger just nu över det normala, som jag nämnt vid tidigare tillfälle. Dessa två faktorer hänger samman. Gräset ska växa lite mer aggressivt och driva sina rötter på våren, de nya fröer vi har lagt ut behöver någonstans att gömma sig och då dressar vi mer. Vi försöker sedan välta i större utsträckning för att skapa marktryck, och att era puttar inte ska rulla allt för sakta. I takt med att helhetsintrycket blir bättre, sänker vi tillförsel av gödning, och då ökar givetvis hastigheten på greenerna. Det ligger en grundplan inför påskhelgen med klippningar, vältningar och hålbyten m.m.

Vi vill reservera oss för ändringar, och jag kan på väderprognosen redan idag se att det kommer ske en del justeringar. Nätterna kommer bjuda på temperaturer nära nollan. Någon vältning kan ersättas med enbart daggning på grund av av att frosten blir långvarig på morgonen. Vi ber om förståelse för detta. Naturen får helt enkelt avgöra vilka åtgärder som passar för dagen.

Man ska som golfspelare ha stor respekt för frostens negativa inverkan på alla spelytor. Som ni vet har det varit en hel del dagar med varmt väder, och aktiviteten har startat i marken. Gräset har sugit upp vätska i bladet, och trampar man på ett fruset & vätskefyllt grässtrå så knäcks det givetvis. Gula fläckar uppstår efter både vagnar, bilar och fotspår. Tees och fairways går att laga mer kraftfullt, men greener tar längre tid. Frostmärken kan hänga kvar upp till 4 veckor.

Under påskhelgen sätter vi upp vinterflaggor på de första 9 hålen, och går man ut innan frosten släppt så använder ni, utan undantag dessa.

Vi hoppas ni får en trevlig påsk på golfklubben.

Mvh

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

 

GREENTEAM INFORMERAR 22/3

Under hösten fick greenerna ett angrepp av snömögel. Vissa drabbades hårdare än andra. För att komma till bukt med detta kommer vi nu, så fort värmen kommer, jobba med att stimulera ytan på kort sikt och skapa en bra miljö för att driva plantor. Hjälpsådder kommer att genomföras i olika omgångar. Det kommer att punktsås, men där kommer även att genomföras heltäckande sådd.

Vi diskuterar hela tiden i personalen om den kvalitet vi vill leverera till medlemmar och gäster. Framöver kommer vi att arbeta i ett förebyggande syfte för att, om möjligt inte bli så hårt drabbade i framtiden.

 

Det kommer under 2021 att arbetas fram ett separat skötselprogram för varje green på anläggningen. Det är en nödvändighet då väderstreck, omgivning, och markens beskaffenhet är varierande. Vår bevattningsstrategi kommer också att diskuteras och revideras. Greenerna har ett väldigt grunt rotsystem, och det försvårar vår förebyggande skötsel på höstarna, och det är en av orsakerna till att vi har dessa problem på vårarna.

Under 2021 och 2022 fortsätter jobbet med att så in ett betydligt mer vintertåligt gräs i större omfattning. Den nya övre puttinggreenen är ett exempel på det som man kan titta på för att se skillnad.

Vintern har överlag inte varit speciellt mycket värre än någon annan.

Det speciella med de sista 4 månaderna och denna vintern är den kyla som fick etablera sig på icke snötäckta gräsytor. Det har slitit på banan. Vinterspel och sterila markförhållanden har gjort, och gör återhämtningen över tid mer komplicerad. Vi kommer jobba hårt nu i takt med värmens intåg för att väcka liv i gräset och påbörja läkning.

 

Vad innebär då denna process för en golfare?

Spelytor av yttersta klass finns det förutsättningar för här. Vi måste bara anpassa vårt skötselprogram på den nivå som alla förväntar sig. Vi mäter våra insatser i er feedback och våra egna intryck av de åtgärder vi gör. På vägen dit måste vi bara försöka göra det möjligt att spela golf. Det kommer att dressas en del för att bollen ska bete sig med någon form av ärlighet. Vi kommer att boosta greenerna och öka gödningsdoserna för bättre läkning, för att sedan trappa ner det igen runt v 23. Mätningar av greener kommer genomföras dagligen fr.o.m. 1/4 för att kontrollera hur vi ligger till med spelbarheten. Under normala förhållande trappar man upp gödningsgivorna, men vi kommer alltså agera något annorlunda nu. Det viktigaste just nu är aktiv greenkeeping. Vi ber om förståelse för vår trafik samt arbete på banan.

Mvh

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

Hej!

 

Då är vi inne i golfsäsongen på allvar. Vi har nu snart nåt vägs ände med grävningen för toaletter och elkabel till vårt pumphus. Läkningen av både grävning och vinterskador har gått bra.

Vi förväntar oss ett likvärdigt speltryck som 2020, och det sätter en del krav på vår skötsel för att kunna hålla kvalitativa spelytor under längre tid. Gräset behöver, precis som vi människor syre för att kunna överleva. Marken utsätts för ett hårt tryck när det är mycket trafik på greenerna. Vi behöver därför balansera tillförsel av både näring, vatten, syre.

Det sistnämnda tillför vi genom att sticka hål i greenerna. På det sättet får man ett utbyte av gaser i greenprofilen och nytt fräscht syre. Vi tillför sedan sand och silar ner det i hålen. På så sätt skapar vi rotkanaler för gräset att skjuta nya, och djupare rötter. Man blir snabbare av med ytvatten, som också kan vara skadligt för gräset.

Detta kommer vi ge oss på den kommande veckan, för att resterande del av juni bjuder på hög beläggning av banan.

Arbetet, eller resultatet av det kommer inte att påverka ert spel nämnvärt, vi jobbar med små luftpinnar, och lägger bara ett tunt lager med sand efter. Ofta är det så att den bästa spelupplevelsen, rent puttmässigt, är just efter en genomförd dressning.

Ni kanske har lagt märke till att vi gjort om referenspunkten på tee. De är avskurna och sitter nu inne på själva teeytan. Det är fler faktorer som leder fram till det. Vi är ute efter ett minimalistiskt uttryck. Vi har inlett ett arbete med att identifiera, och minska ner objekt som går utanför de naturliga inslagen i vår natur. Det blir också lättare för oss att höja standarden på klippningen runt tee. Det gäller att hitta ett tydligt informationssystem på alla nivåer, men också ett naturligt. Våra tryckta avspärrningar är också en del av detta. Snart tillverkas nya outpinnar, som tydligt markerar gränsen, men som smälter in bättre i naturen.

Våra stigar kommer att göras om, och vi jobbar just nu med att planera för fler övergångar i stil med den mellan 16:e green och 17:e tee. Naturliga övergångar, som är gräsbelagda, och inklippta tillsammans. Vissa hål kräver en stig, framförallt genom ett skogsparti, men då måste den presenteras i ett skick som tilltalar.

Vi betar av i takt med vår övriga skötsel, men just nu får banan andas lite från fler ombyggnader.

 

Hoppas ni får en trevlig försommar!

 

/Niklas

Greenteam informerar 1/3

Vi har fortfarande tjällossning på 18-hålsbanan och samtliga ytor är inte torra ännu. De närmsta dagarna väntas plusgrader dygnet runt men prognoserna visar att i slutet av veckan ska det bli kallare. Därför kommer 18-hålsbanan fortfarande vara stängd tillsvidare.

Men arbetet med banan fortsätter som planerat. Under den kommande veckan kommer personalen börja arbetet med att flytta den andra fairwaybunkern på vänster sida på hål 3. Denna kommer att flyttas ett par meter bakåt samt lite åt vänster. Detta görs för att bredda passagen och få bättre spelytor i området. Vi kommer också jobba med höger kulle ca 100 meter från green på hål 12. Detta görs också för att bredda passagen samt att tydliggöra greenen från höger del av fairway.

Vi hoppas även att kunna påbörja arbetet med att utvidga vårt bevattningssystem runt våra bunkrar. Detta för att få så bra bunkerområden som möjligt. Under veckan kommer även vår nya bevattningspump att installeras. Denna kommer effektivisera vår bevattning under säsongen.

Under måndagen har vi även klippt greenerna för första gången 2021. I samband med detta så göder vi greenerna så att vi får en så bra start som möjligt.

 

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

Greenteam har ordet 17/2 2021

Inför våren 2021

Vintern 2020–21 har utvecklats något annorlunda än vad vi i södra Sverige är vana vid.
Långvarig kyla på nära 3 veckor, utan ett skyddande snötäcke, har gjort att det etablerats en tjäle som kommer att påverka säsongstarten 2021. Jag vill påpeka att den med största sannolikhet inte förskjuter tillträdet till banan kalendermässigt, men vi måste tillfälligt stänga 18-hålsbanan under tiden för den kommande tjällossningen.

Vi kan inte i dagsläget uppskatta antalet dagar som spelet kommer att drabbas. Det är helt beroende på temperatur, vind och solförhållanden. I skrivande stund förväntas upp till 20 mm nederbörd. Vattnet har under denna tid ingenstans att ta vägen och det gör ytan väldigt sårbar.
Det kan upplevas att det ibland ser torrt ut, men om tjälen har släppt på ytan, och ligger kvar på 5-40 cm djup är det oerhört känsligt för marktryck av olika slag. Det uppstår skador som vi inte kommer att kunna läka förrän långt in i spelsäsongen.
Under stängning kommer vi efterhand som det närmar sig öppning igen, komma med dagsaktuell information om läget.

Kylan är inte bara negativ, varken för naturen i stort eller för oss. Vi har under perioden stammat upp träd på hela banan, och fällt en del träd som påverkar både spel och skötsel. Detta kommer per automatik också påverka växligheten på dessa områden i positiv riktning. I kombination med detta, så fort tjälen släpper, fortsätter arbetet med att montera spridare på solsidan på vissa hål, och även på en del bunkerkanter för att få dem att växa samman och hålla ihop bättre. Allt för en bättre spelupplevelse.

Rent projektmässigt är det några detaljer som seglat upp som prioritetsområden. I samband med att bevattning grävs ner i semiruffen på hål 3, flyttar vi den vänstra bunkern 100 m från green något mer vänster för att göra passagen bredare på fairway.  Återigen för att förbättra turfen på ett slitområde. Vi kommer att justera kullen mitt på green på hål 11 väldigt omgående. Den högra kullen på hål 12 som ligger ca 100 meter från green kommer att fasas av för att mer synliggöra det högra greenområdet något. Där finns också ett våtområde som vi ska försöka rätta till samtidigt. Det finns också en plan på att justera till höger greenkant på hål 16 under vårkanten. Allt är beroende på när vi kommer till med maskiner, och att vi kan hitta en fördelning av timmar med övrig vårskötsel.

Vi hoppas på er förståelse under den kommande tiden och tjällossningen.

Mvh
Niklas Lindborg, Head Greenkeeper