Greenteam informerar

GREENTEAM INFORMERAR 12/4

Våren har anlänt, men ändå inte. Kalendermässigt är vi långt in i golfsäsongen, men väder, och i synnerhet temperaturen är inte på vår sida. Det skapar en del problem med skötseln, vilket ni spelare kan hjälpa oss med.

Jag har noterat att en hel del bunkerkanter rasar sönder pga av att man gärna kliver på kanten. Temperaturen gör att plantorna inte driver rötter som binder jorden, och det i sin tur skapar en porös yta som lätt ger med sig vid marktryck.

Vi kommer jobba vidare efter säsongen med vattentäckning på bunkerkanter vilket kommer göra att vi får bättre etablering, och med det mer tåliga kanter.

Det ni spelare kan göra är att vidta försiktighet vid ned och uppgång ur bunkrarna, och inte kliva precis på kanten. Framförallt kliv upp och ner vid rätt sida, dvs den låga ingången i bunkern.

I övrigt har vi nu satt frö i marken på samtliga slitage och spelytor, men det krävs också en varmare väderlek innan det tar fart. Projektet med att dra fram el och vatten till de nya toaletterna fortgår, vi sår även igen spåren efter vårt jobb efterhand som vi gräver oss fram. Som ni kanske lagt märke till är vi fortfarande ute och fräser rötter i ruffarna. Jobbet görs dels för att maskinerna inte ska slå i med aggregaten, men också för att öka spelvänligheten.

Normalt sett har vi redan klippt in banan vid denna tidpunkten, men vi avvaktar även med det momentet. Det är egentligen bara greenerna som vi ligger på, för att läka ihop dem. Fairways och foregreens får växa till sig några dagar till för att vi ska få fram tydligare klipplinjer vid den första klippningen. 

Sommaren kommer inte bli projektlös, även om vi kommer ägna oss åt sidoprojekt som inte stör spelet. Den bakre bunkern vid 17:e green ska läggas igen och området formas om. Fairwaybunkern på 3:an ska torvas och göras klar. Stigar ska förtydligas och snyggas till på några hål. Detta då parallellt med byggnationen av båda toaletterna. När den efterlängtade värmen kommer, får saker och ting läka ihop först så att banan presenteras i ett fullgott skick under spelsäsongen.

MVH 

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

Skada gjort genom att golfare klivit på kanten.

Skada gjort genom att golfare klivit på kanten.

Skada gjord genom att golfare går upp på den höga delen av bunkern

Skada gjord genom att golfare går upp på den höga delen av bunkern

GREENTEAM INFORMERAR 1/4

Påskhelgen står för dörren. Varierande vårtemperatur gör våra förberedelser både utdragna och speciella. Vi har jobbat med greenerna sedan tjälen släppte för 3,5 vecka sedan. Det jag kan konstatera idag är att vi är på rätt väg. Läkningen av vinterskadorna går bra och vi räknar med att kunna presentera greenerna i ett acceptabelt skick inom 2–3 veckor. Som ni märker ligger det en hel del sand på ytan. Sandmängden, såväl gödningsnivån ligger just nu över det normala, som jag nämnt vid tidigare tillfälle. Dessa två faktorer hänger samman. Gräset ska växa lite mer aggressivt och driva sina rötter på våren, de nya fröer vi har lagt ut behöver någonstans att gömma sig och då dressar vi mer. Vi försöker sedan välta i större utsträckning för att skapa marktryck, och att era puttar inte ska rulla allt för sakta. I takt med att helhetsintrycket blir bättre, sänker vi tillförsel av gödning, och då ökar givetvis hastigheten på greenerna. Det ligger en grundplan inför påskhelgen med klippningar, vältningar och hålbyten m.m.

Vi vill reservera oss för ändringar, och jag kan på väderprognosen redan idag se att det kommer ske en del justeringar. Nätterna kommer bjuda på temperaturer nära nollan. Någon vältning kan ersättas med enbart daggning på grund av av att frosten blir långvarig på morgonen. Vi ber om förståelse för detta. Naturen får helt enkelt avgöra vilka åtgärder som passar för dagen.

Man ska som golfspelare ha stor respekt för frostens negativa inverkan på alla spelytor. Som ni vet har det varit en hel del dagar med varmt väder, och aktiviteten har startat i marken. Gräset har sugit upp vätska i bladet, och trampar man på ett fruset & vätskefyllt grässtrå så knäcks det givetvis. Gula fläckar uppstår efter både vagnar, bilar och fotspår. Tees och fairways går att laga mer kraftfullt, men greener tar längre tid. Frostmärken kan hänga kvar upp till 4 veckor.

Under påskhelgen sätter vi upp vinterflaggor på de första 9 hålen, och går man ut innan frosten släppt så använder ni, utan undantag dessa.

Vi hoppas ni får en trevlig påsk på golfklubben.

Mvh

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

 

GREENTEAM INFORMERAR 22/3

Under hösten fick greenerna ett angrepp av snömögel. Vissa drabbades hårdare än andra. För att komma till bukt med detta kommer vi nu, så fort värmen kommer, jobba med att stimulera ytan på kort sikt och skapa en bra miljö för att driva plantor. Hjälpsådder kommer att genomföras i olika omgångar. Det kommer att punktsås, men där kommer även att genomföras heltäckande sådd.

Vi diskuterar hela tiden i personalen om den kvalitet vi vill leverera till medlemmar och gäster. Framöver kommer vi att arbeta i ett förebyggande syfte för att, om möjligt inte bli så hårt drabbade i framtiden.

 

Det kommer under 2021 att arbetas fram ett separat skötselprogram för varje green på anläggningen. Det är en nödvändighet då väderstreck, omgivning, och markens beskaffenhet är varierande. Vår bevattningsstrategi kommer också att diskuteras och revideras. Greenerna har ett väldigt grunt rotsystem, och det försvårar vår förebyggande skötsel på höstarna, och det är en av orsakerna till att vi har dessa problem på vårarna.

Under 2021 och 2022 fortsätter jobbet med att så in ett betydligt mer vintertåligt gräs i större omfattning. Den nya övre puttinggreenen är ett exempel på det som man kan titta på för att se skillnad.

Vintern har överlag inte varit speciellt mycket värre än någon annan.

Det speciella med de sista 4 månaderna och denna vintern är den kyla som fick etablera sig på icke snötäckta gräsytor. Det har slitit på banan. Vinterspel och sterila markförhållanden har gjort, och gör återhämtningen över tid mer komplicerad. Vi kommer jobba hårt nu i takt med värmens intåg för att väcka liv i gräset och påbörja läkning.

 

Vad innebär då denna process för en golfare?

Spelytor av yttersta klass finns det förutsättningar för här. Vi måste bara anpassa vårt skötselprogram på den nivå som alla förväntar sig. Vi mäter våra insatser i er feedback och våra egna intryck av de åtgärder vi gör. På vägen dit måste vi bara försöka göra det möjligt att spela golf. Det kommer att dressas en del för att bollen ska bete sig med någon form av ärlighet. Vi kommer att boosta greenerna och öka gödningsdoserna för bättre läkning, för att sedan trappa ner det igen runt v 23. Mätningar av greener kommer genomföras dagligen fr.o.m. 1/4 för att kontrollera hur vi ligger till med spelbarheten. Under normala förhållande trappar man upp gödningsgivorna, men vi kommer alltså agera något annorlunda nu. Det viktigaste just nu är aktiv greenkeeping. Vi ber om förståelse för vår trafik samt arbete på banan.

Mvh

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

 

Greenteam informerar 1/3

Vi har fortfarande tjällossning på 18-hålsbanan och samtliga ytor är inte torra ännu. De närmsta dagarna väntas plusgrader dygnet runt men prognoserna visar att i slutet av veckan ska det bli kallare. Därför kommer 18-hålsbanan fortfarande vara stängd tillsvidare.

Men arbetet med banan fortsätter som planerat. Under den kommande veckan kommer personalen börja arbetet med att flytta den andra fairwaybunkern på vänster sida på hål 3. Denna kommer att flyttas ett par meter bakåt samt lite åt vänster. Detta görs för att bredda passagen och få bättre spelytor i området. Vi kommer också jobba med höger kulle ca 100 meter från green på hål 12. Detta görs också för att bredda passagen samt att tydliggöra greenen från höger del av fairway.

Vi hoppas även att kunna påbörja arbetet med att utvidga vårt bevattningssystem runt våra bunkrar. Detta för att få så bra bunkerområden som möjligt. Under veckan kommer även vår nya bevattningspump att installeras. Denna kommer effektivisera vår bevattning under säsongen.

Under måndagen har vi även klippt greenerna för första gången 2021. I samband med detta så göder vi greenerna så att vi får en så bra start som möjligt.

 

Niklas Lindborg, Head Greenkeeper

Greenteam har ordet 17/2 2021

Inför våren 2021

Vintern 2020–21 har utvecklats något annorlunda än vad vi i södra Sverige är vana vid.
Långvarig kyla på nära 3 veckor, utan ett skyddande snötäcke, har gjort att det etablerats en tjäle som kommer att påverka säsongstarten 2021. Jag vill påpeka att den med största sannolikhet inte förskjuter tillträdet till banan kalendermässigt, men vi måste tillfälligt stänga 18-hålsbanan under tiden för den kommande tjällossningen.

Vi kan inte i dagsläget uppskatta antalet dagar som spelet kommer att drabbas. Det är helt beroende på temperatur, vind och solförhållanden. I skrivande stund förväntas upp till 20 mm nederbörd. Vattnet har under denna tid ingenstans att ta vägen och det gör ytan väldigt sårbar.
Det kan upplevas att det ibland ser torrt ut, men om tjälen har släppt på ytan, och ligger kvar på 5-40 cm djup är det oerhört känsligt för marktryck av olika slag. Det uppstår skador som vi inte kommer att kunna läka förrän långt in i spelsäsongen.
Under stängning kommer vi efterhand som det närmar sig öppning igen, komma med dagsaktuell information om läget.

Kylan är inte bara negativ, varken för naturen i stort eller för oss. Vi har under perioden stammat upp träd på hela banan, och fällt en del träd som påverkar både spel och skötsel. Detta kommer per automatik också påverka växligheten på dessa områden i positiv riktning. I kombination med detta, så fort tjälen släpper, fortsätter arbetet med att montera spridare på solsidan på vissa hål, och även på en del bunkerkanter för att få dem att växa samman och hålla ihop bättre. Allt för en bättre spelupplevelse.

Rent projektmässigt är det några detaljer som seglat upp som prioritetsområden. I samband med att bevattning grävs ner i semiruffen på hål 3, flyttar vi den vänstra bunkern 100 m från green något mer vänster för att göra passagen bredare på fairway.  Återigen för att förbättra turfen på ett slitområde. Vi kommer att justera kullen mitt på green på hål 11 väldigt omgående. Den högra kullen på hål 12 som ligger ca 100 meter från green kommer att fasas av för att mer synliggöra det högra greenområdet något. Där finns också ett våtområde som vi ska försöka rätta till samtidigt. Det finns också en plan på att justera till höger greenkant på hål 16 under vårkanten. Allt är beroende på när vi kommer till med maskiner, och att vi kan hitta en fördelning av timmar med övrig vårskötsel.

Vi hoppas på er förståelse under den kommande tiden och tjällossningen.

Mvh
Niklas Lindborg, Head Greenkeeper