Sölvesborgs GK

HÅLLBARHETSARBETE

Sölvesborgs Golfklubb strävar efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. I varje beslut som tas tar vi alltid hänsyn till miljön. Nedan kan ni läsa om de stora satsningar som klubben gör för miljön.

SOLCELLER

Hösten 2021 installerades 519 solcellspaneler på klubbens byggnader. Effekten på dessa ligger på ca 107KWp och kommer generera ca 190 000KWh årligen. Detta motsvarar ca 70% av klubbens årsförbrukning.

Förutom minskade elkostnader så innebär denna satsningen att klubben satsar på förnybar el.

LOVA-PROJEKT

Klubben har tillsammans med länsstyrelsen, markägare och kommunen genomfört ett stort projekt för att minska utsläppen i Östersjön. Genom att återanvända närsalterna som kommer från Siretorpskanalen som annars rinner rakt ut i Östersjön minskas övergödningen i havet med ca 2,5 ton fosfor och kväve årligen. En övergödning som kommer från Listerlandet. Detta projekt gynnar fisklivet samtidigt som rekreationslivet blir avsevärt bättre. Samtidigt så tryggar klubben sin framtida vattenförsörjning   

VILDA POLLINERARE

Sölvesborgs Golfklubb ligger inom ett viktigt område för vilda pollinerare. Golfklubben har gjort 4st områden på anläggningen som är anpassade för vilda pollinerare. Här har olika växter såtts för att de ska trivas så bra som möjligt.

RESTAURANG

Restaurangens vision: 0% matsvinn

Varför slänga morotsskal när man kan koka en fond på det eller varför köpa tomater från Spanien när vi kan hämta dem från en lokal bonde. Restaurangens koncept är att ta tillvara på hela råvaran. Oavsett om det gäller grönsaker, fisk eller kött. Inget ska gå till spillo. Vi siktar också på råvaror efter säsong och så lokalt producerade som möjligt. 

JORDVÄRME

Klubben har grävt ner 3km slang till jordvärme i drivingrangen för att värma upp klubbhuset. En uppvärmningsmetod som är helt förnybar. Detta är ytterligare ett sätt klubben nyttjar solenergin som i detta fall lagras i marken. 

ELDRIVNA FORDON

När nya maskiner och fordon anskaffas till klubben så satsar vi så mycket som möjligt på eldrivna fordon. Klubbens samtliga golfbilar går på el. Dessutom är majoriteten av klubbens arbetsfordon av el.

Våra eldrivna maskiner innebär inte bara minskade utsläpp av diesel, utan ger också en tystare miljö på golfbanan samt minskade risker för läckage som skadar gräset.