JR365, från 12 år

JR365 (från 12 år)

För juniorer som vill spela och träna golf alla delar av året. Har junioren ett tydligt intresse av att förbättra sitt golfspel och spela mycket golf är detta rätt upplägg

Upplägg

Träningen genomförs v.3-49 med några få, korta uppehåll mellan perioderna. Perioderna utgår från årstiderna som också är grund för periodisering.

Vinter - Träning inomhus i studio och simulatorer för att slipa teknik. Vi lägger också fokus på kroppens fysik, motorik och koordination.

Vår - Vi vill slå mycket bollar men börjar förflytta träningen mot närspelsmoment och spel på banan.

Sommar - score och spel är i fullt fokus

Höst - Vi vill kräma ur det sista av säsongen genom spel och tävlingsmoment i träningen.

JR365 bedrivs 2023 i två olika grupper, främst indelade efter ålder och handicap.

Som regel är det maximalt 7 juniorer/tränare.

Pris: 750 kr betalas i januari och 1 000 kr sent på våren.

Filip Oesten ansvarar och genomför träningar.

Filip -0768 70 33 34 / filip@solvesborgsgk.se