Oldtimers

Oldtimers vänder sig till män och kvinnor som är medlemmar i golfklubben och som är 55 år eller äldre. 

Kommittén sammanställer ett tävlingsprogram för alla torsdagar under säsongen.

För att skapa intresse hos medlemmarna fördelas tävlingarna mellan individuella tävlingar, partävlingar och lagtävlingar. Kommittén ordnar dessutom två utflykter per år.

I verksamheten ingår även att vid behov ta kontakt med och informera nya medlemmar samt att hjälpa till vid Sölvesborgs Golfklubbs tävlingar.

Oldtimers hjälper till med ideellt arbete på banan och anläggningen.

Oldtimers är självförsörjande eftersom verksamheten finansieras helt med startavgifterna från tävlingarna.

Jan Tingstedt
Ordförande
Yvonne Olsson