Tävlingskommitté/Handicap/Regelkommitté

Kommittén har som uppgift att planera och administrera klubbens tävlingsverksamhet. Målsättningen är att skapa ett intressant och omväxlande tävlingsprogram för alla medlemmar.
Kommittén strävar efter att genomföra klubbtävlingarna under i första hand söndag men det kan även vara aktuellt med lördagar. Intervallet för klubbtävlingar är att de i normalfallet inte genomförs oftare än varannan vecka. Under juli genomförs också vår golfvecka med målet att erbjuda varierande tävlingsformer. Klubben anordnar även tävlingar sanktionerade av SGF/BGF för juniorer samt seriespel för seniorer på distrikts- och riksnivåer.
Utöver klubbtävlingar så anordnar damerna tisdagstävlingar och Oldtimers tävlingar på torsdagarna.

 

Lena Olsson
Ordförande
Ronny Berggren
Lennart Reiz
Jan Tingstedt
Mia Bengtsson
Kristina Dahl
Frida Olsson
Ann-Charlotte Trudel
Adjungerad
Kristian Olsson
Adjungerad
Tobias Johansson
Adjungerad