Klubbhuskommitté

Syfte

Klubbhuskommittén ska handlägga frågor, som rör klubbhusområdet.

Med klubbhusområdet menas alla byggnader utanför banområdet inklusive maskinhall. Inom banområdet ingår endast kiosk och toaletter. Markområdet omfattar ytor runt och mellan ovan nämnda byggnader, som inte tillhör banan.

Klubbhuskommittén ska vårda, underhålla och utveckla de delar som ingår i ansvarsområdet till gagn för medlemmar, gäster och andra intressenter såsom restauratör och entreprenör/pro samt personal.

Klubbhuskommittén är beredningsorgan till styrelsen men i uppgiften ingår att komma med egna initiativ inom ansvarsområdet.

Mål

Långsiktigt mål

Anläggningens status ska upprätthållas och utvecklas. Vi ska presentera planer för detta.

Kortsiktigt mål

Vi ska lämna förslag på åtgärder till nästa års verksamhet för golfklubben med beaktande av den ekonomiska situationen.

För år 2021 prioriteras följande aktivitet:

  • Bygga toaletter på banan; efter hål 5 och mellan hål 15 och 16.
  • Bygga ut studion.
  • Åtgärda panelen på klubbhuset. Metod har tagits fram..
  • Förnya kylutrymmena i förrådsdelen.
  • Slutföra upprustningen av startkuren.
  • Målning av återstående stugor och klubbhus.
  • Förarbete för utnyttja ytan bakom maskinhall 2.
Stig Svensson
Ordförande
Monica Tingstedt
Christer Bengtsson
Roger Nolin
Ronny Kvist
Göran Persson
Jimmy Duvborn
Roger Jensen
Adjungerad
Kristian Olsson
Adjungerad, Klubbchef