TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 Nedanstående villkor gäller allmänt för klubbtävling om inte tillfälliga villkor beslutats för tävlingen. Detta framgår av tävlingsinformationen på golf.se.

Anmälan

​Anmälan sker genom golf.se (min golf).

Av tävlingsinformationen framgår sista anmälningsdag.

Efteranmälan

Inga efteranmälningar accepteras.

Försent inkommen anmälan sker till tävlingskommitténs mail, tävlingsledaren ansvarar för att upprätta lista på försent anmälda.

Vid ev. återbud från inlottad spelare tas försent anmälda in i tur och ordning efter beslut från tävlingsledaren.

Startlistan
Startlistan publiceras på golf.se.
Återbud

Eventuellt återbud lämnas till tävlingskommitténs mail eller kansliets telefonsvarare.

Klassindelning
I normalfallet gäller rörlig klassindelning.
I undantagsfall kan fast klassindelning tillämpas och då gäller följande:

A-klass off.hcp - 11,9

B-klass ” 12,0 – 19,1

C-klass ” 19,2 – 36,0

(D-klass ” 36,1 – 54,0)

Högsta tillåtna exakta hcp vid tävlingar är 36.0 där ej D-klass finnes.

I tävlingsprogrammet framgår om en tävling är förbehållna endast klubbens medlemmar.

​Andra tävlingar är öppna för medlemmar i av SGF erkänd golfklubb.


Startavgifter

Singeltävling/Partävling

150kr/person

Sölvesborgsveckan: 200kr/person


Tävlingsgreenfee oberoende av klubbtillhörighet:
Senior 300:-

 

Anmälningsavgiften, betalas i första hand via min golf och i undantagsfall vid scorekortsutlämnandet.

Allmänt
* Uppvärmning

Före tävling är övningsspel enbart tillåtet på övningsområdena samt korthålsbanan.

* Sen ankomst
Spelare, som är redo att påbörja rond högst 5 minuter efter utsatt starttid, får starta i tävlingen med två pliktslag som påföres resultatet på första spelade hålet.
Spelare som överträder denna 5 minutersgräns, är diskvalificerad från tävlingen och får ej starta.

* Tee
Herrarna spelar från tee 56 och damerna från tee 48 om inget annat anges. Herrar som har fyllt 75 år har möjlighet att spela från tee 48 och damer 70 år från tee 43. Handicapet justeras utifrån dessa tees.

*
Långsamt spel
Tävlingsledning äger rätt att utfärda varningar och bestraffningar vid långsamt spel enl. SGF:s tävlingsregler.

*
Scorekort
Skall efter avslutad tävling signeras av spelare och markör och inlämnas snarast till tävlingsledare. Ej signerat scorekort innebär att man blir diskvalificerad.

* Golfbil
Golfbil får användas under förutsättning att läkarintyg uppvisas. Golfbilen får enbart användas av den som har läkarintyg, detta gäller även medspelares golfbag.

Tvister/regelbrott
Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgöras av tävlingsledningen innan signerat scorekortet är inlämnat.

Prisutdelning
Äger rum enligt tävlingskommitténs information.

Pris delas ut till enligt resultatlistan. Spelare som enligt resultatlistan skall erhålla pris men som inte är närvarande vid prisutdelningen har avsagt sig rätten att motta pris. Vid synnerliga skäl kan tävlingskommittén godkänna att pris utlämnas till ombud. Tävlingskommittén skall ha fått sådan begäran i samband med att spelaren hämtar ut scorekortet.

Undantag sker vid golfveckan då prisutdelning kan ske på annan dag än speldagen.

Om ej annat angives gäller tävlingarna över 18 hål.

 

Tävlingen är officiellt avslutad när tävlingsledaren avslutar den i golf.se