Damkommitté

Damkommittén ska arbeta för att erbjuda klubbens damer ett varierat program med såväl speciella damtävlingar som trivselaktiviteter för att öka sammanhållningen och underlätta rekrytering av nya medlemmar. Målet är också att få fler damer att engagera sig i klubbens
arbete.

Vårt mål är också att ge många damer chansen till spela och lära känna andra damer. Tisdagsgolfen är också öppen för damer från andra klubbar.

Kommittén ska också:

•Arrangera damtävlingar (Alltid i 3st klasser)

•Arrangera Eclectic running

•Arrangera vårträff för damerna

•Arrangera bussresa för damerna

•Arrangera och deltaga i D22 och D50 serien

•Arrangera matchspel

•Få så många damer som möjligt att spela KM och DM

•Få klubbens damer att ställa upp på dam- och allmänna tävlingar i klubben

•Arrangera julgolf

Hanna Björk
Ordförande
Ingamari Gustavsson
Monica Tingstedt
Anette Andersson
Inger Ernberg
Karin Bengtsson
Liselott Olsson
Yvonne Gunnarsson