Jobbar för att medlemmarnas trivsel

Medlemskommitté

Kommittén ska:

Arbeta för trivsel, gemenskap och ökad klubbkänsla.

Verka för att nya medlemmar från en bra introduktion i både golfspel och klubbliv.

Genomföra åtgärder för att öka uthyrningen av vår padelbana.

Sara Persson
Ordförande
Marie Bengtsson
Ylva Haglund
Nicklas Borgman