Jobbar för att medlemmarnas trivsel

Medlemskommitté

Kommittén ska:

Arbeta för trivsel, gemenskap och ökad klubbkänsla för medlemmarna

Verka för att nya medlemmar från en bra introduktion i både golfspel och klubbliv.

 

Marie Bengtsson
Ordförande
Carina Centrén
Pia Kruhse
Ingemar Wikström