Publicerat: 2024-03-22 11:25 - Skrivet av Tobias Johansson

Utomhusklassrum

 

Skolor står inför utmaningen att hitta nya och inspirerande miljöer för lärande. Sölvesborgs golfklubb tar itu med denna utmaning tillsammans med de lokala skolorna genom ett nyskapande initiativ som för samman utbildning och idrott på ett unikt sätt. Vi introducerar konceptet med utomhusklassrum på golfanläggningen, en idé som inte bara främjar elevernas lärande utan också deras fysiska hälsa och välbefinnande.
Golfbanan, med sina cirka 60 hektar av varierande landskap, erbjuder en rikedom av lärmiljöer. Hälften av marken används för golfspel, medan den andra hälften består av ängar, dammar, skogsbryn och skogar – platser som alla är tillgängliga och perfekta för utbildning utomhus. Denna mångsidiga miljö gör golfbanan till en idealisk plats för att utforska olika naturtyper och ekosystem, vilket ger en hands-on inlärningsupplevelse som är svår att uppnå i den traditionella klassrumsmiljön.
Eleverna, tillsammans med sina lärare, besöker golfklubben för att genomföra skoldagar fyllda med utomhusundervisning. Varje undervisningsdag är noggrant planerad med ett specifikt tema som anknyter till grundskolans läroplan. Målen för dagen är att inte bara möta utan också fördjupa kunskaperna inom de ordinarie ämnena genom praktiska och engagerande utomhusaktiviteter. Dagen avslutas med en introduktion till golf, ledd av golfklubbens erfarna tränare, vilket ger eleverna en chans att knyta an till sporten och dess värderingar.
Forskning har visat att utomhusundervisning inte bara förbättrar barns kunskapsinhämtning, utan också deras förmåga att samarbeta och prestera. Genom att flytta klassrummet utomhus kan eleverna utnyttja en större yta för rörelse, vilket bidrar till ökad fysisk aktivitet och generellt välbefinnande. Dessutom erbjuder detta tillfälle en unik chans att lära sig om allemansrätten och att ta ansvar för naturen, vilket är ovärderligt i en tid då miljömedvetenhet är viktigare än någonsin.
Konceptet med golfbanan som ett utomhusklassrum riktar sig främst till grundskoleelever och är en fantastisk möjlighet att integrera djupare kunskaper i skolans ämnen med fysisk aktivitet och miljöansvar. Genom samarbetet kan skolorna och golfklubben skapa meningsfulla lärandeupplevelser som gynnar både elever och samhället i stort.
Satsningen drivs av de nordiska golfförbundens forskningsstiftelse STERF och svenska golfförbundet, med stöd av Spetsa vid Linköpings universitet, Skogen i skolan och naturvårdsverket.