Damkommitté

Damkommittén ska arbeta för att erbjuda klubbens damer ett varierat program med såväl
speciella damtävlingar som trivselaktiviteter för att öka sammanhållningen och underlätta
rekrytering av nya medlemmar. Målet är också att få fler damer att engagera sig i klubbens
arbete.

Kommittén ska också:

•Arrangera damtävlingar

•Arrangera Eclectic running

•Arrangera vårträff för damerna

•Arrangera bussresa för damerna

•Arrangera och deltaga i D22 och D50 serien

•Få så många damer som möjligt att spela KM och DM

•Få klubbens damer att ställa upp på dam- och allmänna tävlingar i klubben

•Arrangera julgolf

Hanna Björk
Ordförande
Ingamari Gustavsson
Monica Tingstedt
Anette Andersson
Marie Bengtsson
Frida Olsson
Karin Bengtsson
Liselott Olsson