Styrelsebeslut angående COVID-19

Publicerat: 2021-03-03 12:00 - Skrivet av Tobias Johansson

Styrelsebeslut angående COVID-19


Bakgrund till beslutet

SGF:s skarpa rekommendation till golfklubbarna är att folkhälsan, och golfens ansvar att motverka smittspridningen, ska stå i fokus och att golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen har gällt sedan den 25 februari.
Med anledning av ovanstående rekommendationer från SGF har styrelsen beslutat
följande och gäller tills annat meddelas.

1. All tävlingsverksamhet upphör tills vidare.

2. Damkommitténs verksamhet på tisdagar är att betrakta som sällskapsspel, anmälan om
deltagande sker som tidigare via GIT. OBS! Ingen anmälningsavgift och ingen resultatredovisning.
Deltagare uppmanas att komma till klubben i nära anslutning (högst 30 minuter) till sin starttid.

3. 55+ på torsdagar bedömer vi också som en hälsofrämjande aktivitet. Samma regler här, alltså anmälan via GIT, ingen anmälningsavgift och ingen resultatredovisning. Deltagare uppmanas att komma till klubben i nära anslutning (högst 30 minuter) till sin starttid.

4. Utifrån den information som finns tillgänglig just nu så kommer fortsatt fokus ligga på att skapa en trygg och smittsäker miljö. För aktuella öppettider i shop/kansli så hänvisar vi till information på hemsidan. Det är alltid medlemmens eget ansvar när man väljer att delta i någon aktivitet på klubben liksom att ta ansvar för att begränsa smittspridningen.

5. Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten beskriven riskgrupp (t.ex högt
blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) får inte delta i ovan nämnda aktiviteter (punkt 2 och 3).

6. Medlemmar, och det gäller alla, som inför eller under sällskapsronden känner av eller uppvisar milda symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta golfronden och lämna
golfanläggningen.

 

Att tänka på.

Inför ronden
 • Boka speltid och registrera automatiskt din ankomst digitalt, om möjligt. Till exempel via appen Min Golf Bokning.
 • Undvika samåkning till golfklubben.
 • Anländ till klubben så nära inpå din starttid som möjligt. Undvik att vänta in din tid inomhus i receptionen, shopen eller restaurangen.
 • Om du ska handla något, välj att betala med swish eller kort framför kontanter.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer – både de du möter innan spelet och dina medspelare i bollen.
Under ronden
 • Använd bara dina egna klubbor, bollar och peggar.
 • Ha på dig handske vid användande av bolltvätt.
 • Håll avstånd till dina medspelare, helst 1,5–2 meter.
 • Använd digitalt scorekort. Om det inte är möjligt, använd eget scorekort och penna. Undvik att dela dessa med dina medspelare.
 • Ha på dig handske vid användande av kratta i bunkern eller sopa undan dina spår med foten.
 • Vi rekommenderar att ni låter flaggstången sitta i vid puttning.
Efter ronden
 • Inga handskakningar för att tacka för spelet.
 • Om du ska stanna kvar på klubben så håll fortsatt 1,5–2 meters avstånd till andra personer och undvik folksamlingar.
 • Om du äter i restaurangen, håll god handhygien och betala med swish eller kort. Sprid ut er och håll avstånd till andra besökare.

 

Sölvesborgs GK 2021-02-25
Styrelsen
Gert Jönsson, ordförande