Hjälp oss att bli bättre

Medlemsundersökning

Ny medlemsundersökning på gång!

Den 23 juni kommer hälften av klubbens medlemmar att få den första enkäten av årets medlemsundersökning, Players 1st i sin mailkorg. OBS! att den kan hamna i skräpkorgen.
 
I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För oss i klubbens ledning är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur ni medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.  

Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra undersökningen skickas ut den 25 augusti, för dig som inte får en mailinbjudan nu i juni.

Bland alla som svarar på enkäten lottar vi ut fem vinster!


Ett stort TACK för din medverkan!

Publicerat: 2021-06-21 10:17 - Skrivet av Tobias Johansson