Publicerat: 2021-11-30 15:08 - Skrivet av Tobias Johansson

Äntligen!!!
Alla tillstånd är klara för vårt vattenvårdsprojekt, LOVA-projekt ”Siretorpskanalen – Golfbanan” syftet med projektet som vi gör tillsammans med Länsstyrelsen, markägare och kommunen är att gynna miljö och rekreation i området. Genom att återanvända närsalterna i ytvattnet och hindra dem från att följa med ut till havet bedöms miljönyttan som mycket god i ett område med höga halter av fosfor och stora areella näringar.

Utöver de positiva miljöeffekterna kommer projektet även innebära att vattenmagasinet till vänster om Tee på hål 13 kommer bli större vilket kommer trygga vår vattenförsörjning. Det blir ett tydligt promenadstråk samt en förbättrad golfupplevelse på hål 13 och 14.

De stora förändringarna som berör banan är att vi bygger om green och anlägger en ny bäckfåra på hål 13. Samt att vi bygger ett helt nytt hål 14, se bifogad ritning. Gamla hål 14 kommer att finnas kvar som ett reservhål om vi t.ex i framtiden behöver jobba med en green på något hål så ska vi alltid kunna ha 18 hål med ordinariegreener i spel. I samband med projektet så passar vi även på med att bygga nya Tees på hål 8, hål 13 och hål 15.

Parallellt med LOVA-projektet gör vi några åtgärder för att gynna vildbin och andra vilda pollinatörer. Regeringen satsar extra resurser på åtgärder. Fyra större områden, så kallade VIP-områden, i Blekinge län är särskilt intressanta då där finns en hög mångfald av rödlistade pollinatörer. Golfbanan ligger inom ett av VIP-områdena och har gott om sandiga marker och förutsättningar att gynna vilda pollinatörer. Åtgärderna finansieras av Länsstyrelsen Blekinge.

Skiss på hål 13 samt nya hål 14.

Skiss på hål 13 samt nya hål 14.