Gör din röst hörd

Kallelse extra årsmöte

När: Onsdagen den 27 oktober kl. 19.00

Plats: Klubbhuset

I enlighet med beslutet på årsmötet den 19 maj kallar styrelsen till extra årsmöte.
På ärendelistan finns få men mycket viktiga frågor som skall avhandlas.
- ändring av klubbens stadgar
- beslut om regelverk spelrätter
- beslut med anledning av inkommen motion
- beslut om spelavgifter 2022 (styrelsen föreslår oförändrade avgifter)

Handlingar som tillhör ärendena kommer att vara tillgängliga på hemsidan under fliken Klubben/Årsmöteshandlingar eller kan dessa hämtas på kansliet fr.o.m. 10 oktober.

Vi ser gärna att Ni anmäler Ert deltagande till e-post info@solvesborgsgk.se alternativt via formuläret nedan.

Anmälan extra årsmöte

För att planera hur många som kommer önskar vi att ni anmäler via detta formulär alternativt till kansliet.


Du måste fylla i alla fält märkta med stjärna.

Publicerat: 2021-09-29 09:59 - Skrivet av Tobias Johansson