Historiskt årsmöte avslutat

För första gången i klubbens historia hölls årsmötet helt digitalt. Nedan kan ni läsa om de viktigaste punkterna som togs upp. 

Publicerat: 2021-05-20 09:47 - Skrivet av Tobias Johansson

Ett 50-tal medlemmar satt uppkopplade runt om i landet för att följa årsmötet. 

Styrelsen började med en rapport om vad som hänt under föregående år med fokus på Covid-19, klubbens nya organisation, investeringsplan, kommunikationsplan samt våra sportsliga framgångar under 2020. Vi kan konstatera att 2020 blev ett rekordår på många sätt.

Målen för 2021 presenterades av styrelsen och där huvudfokus ska ligga på följande:

Klubbens olika kommittéer bedriver vidare sin respektive verksamhet.

Fokus för styrelsens arbete ska vara:

- Kommunikationsplan för intern och extern information ska implementeras.

- Fortsatta banförbättringar.

- Fortsatt förbättring och utveckling av anläggningen.

- Fortsatt översyn av hur klubbens arbete är organiserat

- Fortsatt utveckling av juniorverksamheten

 

Årsmötet klubbade igenom oförändrade årsavgifter 2021.

Inskickad motion hänsköts till ett extra insatt årsmöte i höst. Tills dess ska information inhämtas från medlemmar samt från bokningsstatistiken.

 

Personval

 

Styrelse

Gert Jönsson, ordförande, omval

Stig Svensson, omval 

Charlotta Mjellander, omval 

Patrik Runesson, omval 

Mats Lind, nyval 

Mikael Göransson, vald till 2022

Mia Bengtsson, vald till 2022 

Kristian Knese, vald till 2022 

Anette Andersson, suppleant, omval 

Frida Olsson, suppleant, omval

Marie Thiman, suppleant, nyval

Revisorer

Katarina Olsson, omval 

Hans-Åke Lindvall, omval 

Valberedning

Magnus Nilsson, omval

Cecilia Cronqvist, nyval

Adam Danielsson, nyval