Greenteam informerar 17/2

Publicerat: 2021-02-22 - 14:17 - Skrivet av Tobias Johansson

Greenteam har ordet

Inför våren 2021

Vintern 2020–21 har utvecklats något annorlunda än vad vi i södra Sverige är vana vid.
Långvarig kyla på nära 3 veckor, utan ett skyddande snötäcke, har gjort att det etablerats en tjäle som kommer att påverka säsongstarten 2021. Jag vill påpeka att den med största sannolikhet inte förskjuter tillträdet till banan kalendermässigt, men vi måste tillfälligt stänga 18-hålsbanan under tiden för den kommande tjällossningen.

Vi kan inte i dagsläget uppskatta antalet dagar som spelet kommer att drabbas. Det är helt beroende på temperatur, vind och solförhållanden. I skrivande stund förväntas upp till 20 mm nederbörd. Vattnet har under denna tid ingenstans att ta vägen och det gör ytan väldigt sårbar.
Det kan upplevas att det ibland ser torrt ut, men om tjälen har släppt på ytan, och ligger kvar på 5-40 cm djup är det oerhört känsligt för marktryck av olika slag. Det uppstår skador som vi inte kommer att kunna läka förrän långt in i spelsäsongen.
Under stängning kommer vi efterhand som det närmar sig öppning igen, komma med dagsaktuell information om läget.

Kylan är inte bara negativ, varken för naturen i stort eller för oss. Vi har under perioden stammat upp träd på hela banan, och fällt en del träd som påverkar både spel och skötsel. Detta kommer per automatik också påverka växligheten på dessa områden i positiv riktning. I kombination med detta, så fort tjälen släpper, fortsätter arbetet med att montera spridare på solsidan på vissa hål, och även på en del bunkerkanter för att få dem att växa samman och hålla ihop bättre. Allt för en bättre spelupplevelse.

Rent projektmässigt är det några detaljer som seglat upp som prioritetsområden. I samband med att bevattning grävs ner i semiruffen på hål 3, flyttar vi den vänstra bunkern 100 m från green något mer vänster för att göra passagen bredare på fairway.  Återigen för att förbättra turfen på ett slitområde. Vi kommer att justera kullen mitt på green på hål 11 väldigt omgående. Den högra kullen på hål 12 som ligger ca 100 meter från green kommer att fasas av för att mer synliggöra det högra greenområdet något. Där finns också ett våtområde som vi ska försöka rätta till samtidigt. Det finns också en plan på att justera till höger greenkant på hål 16 under vårkanten. Allt är beroende på när vi kommer till med maskiner, och att vi kan hitta en fördelning av timmar med övrig vårskötsel.

Vi hoppas på er förståelse under den kommande tiden och tjällossningen.

Mvh
Niklas Lindborg, Head Greenkeeper