Greenteam informerar

Publicerat: 2021-03-02 - 09:42 - Skrivet av Tobias Johansson

Greenteam informerar

Vi har fortfarande tjällossning på 18-hålsbanan och samtliga ytor är inte torra ännu. De närmsta dagarna väntas plusgrader dygnet runt men prognoserna visar att i slutet av veckan ska det bli kallare. Därför kommer 18-hålsbanan fortfarande vara stängd tillsvidare.

Men arbetet med banan fortsätter som planerat. Under den kommande veckan kommer personalen börja arbetet med att flytta den andra fairwaybunkern på vänster sida på hål 3. Denna kommer att flyttas ett par meter bakåt samt lite åt vänster. Detta görs för att bredda passagen och få bättre spelytor i området. Vi kommer också jobba med höger kulle ca 100 meter från green på hål 12. Detta görs också för att bredda passagen samt att tydliggöra greenen från höger del av fairway.

Vi hoppas även att kunna påbörja arbetet med att utvidga vårt bevattningssystem runt våra bunkrar. Detta för att få så bra bunkerområden som möjligt. Under veckan kommer även vår nya bevattningspump att installeras. Denna kommer effektivisera vår bevattning under säsongen.

Under måndagen har vi även klippt greenerna för första gången 2021. I samband med detta så göder vi greenerna så att vi får en så bra start som möjligt.

 

Niklas Lindborg, Course manager