LOKALA REGLER för Sölvesborgs GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet, informationsskylt vid 1:a tee och på hemsidan (www.solvesborgsgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

 Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

 För hål 1,2,3,4 utgör asfaltskanten mot banan out of bounds.

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan.
 2. Mark under arbete (MUA)
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA
  4. Myrstackar
  5. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
  6. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten.

 

 1. Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Belagda vägar
  2. Jordbundna slipers

 

 1. Organisk del av banan
  Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

Lokala bestämmelser
• Plattorna på fairway anger avstånd till mitten av green. Vita= 200 m, Gula= 150m och Röda=100m
• Hundar är tillåtna på banan och skall vara kopplade
• Spelarna har rätt till högst 5 min. paus efter 9 spelade hål
• Banpersonalen skall lämnas företräde på banan och de avgör när du får slå ditt slag.
• Vagnar får inte dras över tee eller green. Ej heller mellan green och greenbunker. Bärbagar får inte läggas på green.

• Avspärrningsstolpar är flyttbara hindrande föremål

Avbrott i spel på grund av åska
Följande signaler används:
En lång signal Spelet skall avbrytas omedelbart
Tre signaler upprepade gånger Avbryt spelet snarast, men hålet får spelas klart
Två korta signaler upprepade gånger Återuppta spelet