Viktig information COVID-19

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången rekommenderas att sitta kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången vidrörs skall spelaren använda handske.

Hålet

När bollen tas upp ur hålet skall spelaren använda handske.

Bunkrar

Bunkerkrattor bör ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba. Om man använder bunkerkratta skall spelaren använda handske.

Brott mot ordningsföreskrifterna ovan är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Resultathantering i slagspel (Regel 3.3b)

Avseende oron för att hantera och byta scorekort har styrelsen tillfälligt tillåta metoder för resultatrapportering i slagspel som inte helt överensstämmer med Regel 3.3b, eller som inte överensstämmer med de normala rutinerna enligt Regel 3.3b.

  • Spelaren kan själv ange sin hålscore på scorekortet (det är inte nödvändigt för markören att göra det).
  • Det är inte nödvändigt att markören fysiskt intygar spelarens score, men någon form av verbalt intygande bör i så fall ske.
  • Det är inte nödvändigt att fysiskt lämna in ett scorekort till klubb/tävlingsledningen om den kan acceptera resultaten på något annat sätt.

Förbud att delta i tävling

Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten beskriven riskgrupp (t.ex högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) får inte delta i tävling.

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar milda symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

Sölvesborgs GK/styrelsebeslut 2020-03-31 /Gert Jönsson/ ordförande