Lena Olsson, ordförande

Lennart Reiz

Mats Johansson

Jan Tingstedt

Kristian Knese

Kristina Dahl

 Frida Olsson

Ann-Charlotte Trudel, adjungerad

Kristian Olsson, adjungerad

Tobias Johansson, adjungerad

 

Tävlingskommittén har som uppgift att planera och administrera klubbens tävlingsverksamhet. Målsättningen är att skapa ett intressant och omväxlande tävlingsprogram för alla medlemmar.
Tävlingskommittén strävar efter att genomföra klubbtävlingarna under i första hand söndag men det kan även vara aktuellt med lördagar. Intervallet för klubbtävlingar är att de i normalfallet inte genomförs oftare än varannan vecka. Under juli genomförs också vår golfvecka med målet att erbjuda varierande tävlingsformer. Klubben anordnar även tävlingar sanktionerade av SGF/BGF för juniorer samt seriespel för seniorer på distrikts- och riksnivåer.
Utöver klubbtävlingar så anordnar damerna tisdagstävlingar och Oldtimers tävlingar på torsdagarna.