Spelformer
Några av golfens spelformer

​​Scramble

Spelas som slagtävling fyrmannalag. Det innebär att samtliga spelare slår ut. Laget väljer vilken boll de vill spela vidare på. Markera med en peg bredvid bollen. Samtliga spelare i laget spelar vidare från denna plats genom att placera”sin” boll inom ett scorekort (ej närmare hål) från peggen. Valfri ordningsföljd. Efter att samtliga i laget har slagit sitt andra slag väljs på samma sätt i fortsättningen. På green markeras bollen och placeras. Samtliga spelares utslag måste väljas minst två gånger eller i förekommande fall, det antal som tävlingsledningen har bestämt.

Slaggolf

Slaggolf är en typ av slagsspelstävling. I slaggolf registreras antalet slag, brutto, hål för hål. Antalet slag maximeras dock till 5 slag över par. På ett par 3-hål är max antal slag som skrivs upp 8, på ett par 4-hål 9 slag och på ett par 5-hål 10 slag. Efter avslutad rond summeras scoren till ett bruttoresultat och därefter dras antalet erhållna slag efter handicap av så att ett nettoresultat erhålls.

Slagtävling

Man räknar helt enkelt alla slag man slår och man får aldrig plocka upp bollen. Den ska i hål till varje pris. Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag, brutto eller netto, dvs efter avdrag av spelhandicap, vilka i förekommande fall skall vara med en decimal i t.ex. foursome, eller vid spel över 9 hål. Honnören tas av den som har lägst bruttoscore på föregående hål.

Poängbogey

I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Spelarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängen beräknas på följande sätt: För ett resultat, netto, som är lika med hålets par erhåller spelaren två poäng. För varje slag lägre än par får spelaren ytterliggare en poäng. Ett slag över par ger en poäng. Mer än ett slag över par ger 0 poäng eller som det kallas ”streck på hålet”. Man kan inte erhålla minuspoäng. Exempel. Ett par 4-hål som spelas på fyra slag netto ger 2 poäng, tre slag netto ger 3 p, fem slag netto ger 1 p.Greensome

Två spelare bildar ett lag. Båda spelarna slår ut från varje tee och paret avgör sedan vilken boll de vill fortsätta med. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget. Därefter fortsätter spelet på samma sätt som i foursome.

Foursome

Två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut från första tee skall slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. Spelordningen påverkas inte av eventuella pliktslag.

Bästboll – Sämstboll

Ett par spelar mot ett annat par. Parens bästa och sämsta resultat jämförs med varandra. Den bästa av de två bästbollarna får en poäng och den bästa av sämstbollarna får en poäng.

Fyrboll

Två spelare bildar sida. Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet. Fyrboll räknas ej som hcp-rond. Ett mycket bra resultat bör dock ligga till grund för hcp-justering, om klubbens hcp-kommitté finner detta motiverat.Match

Match är en tävling mellan spelare och motspelare om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto äm motspelaren. Varje hål vinns, delas eller förloras. Match kan spelas med eller utan handicap. I en hcp-match erhåller spelaren med den högre handicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Halva slag höjs till närmaste heltal (t.ex. foursome). Spelhandicapen fördelas på hålen efter stigande hcp-index. Spelare skall löpande notera ställningen i matchen. Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som endera sidan är ”upp”Flaggtävling

Deltagarna får en liten flagga vid starten, och skall sätta ner den efter det att man har ”gjort slut” på sina slag.

Ett exempel :

Du har 18 i HCP, då får du kolla slopen och se hur många slag du får. Vi säger för skoj skull att du får 20 slag på slopen. Då har du 20 extra slag utöver banans par att ta dig runt. Du planterar din flagga efter att ha slagit 72+20 slag = 92 slag. Det är ganska kul att konstatera att man passerade kompisens flagga….

Snörtävling

Spelas som en slagtävling där tävlaren erhåller ett snöre vanligtvis lika långt i meter som spelhandicapen vederbörande har. Under spelet kan man förbättra bollens läge (även närmare hål, ur ett hinder och ner i hål). Vid varje sådant tillfälle skall snöret klippas av med samma längd som bollen flyttas. Utöver snöret erhåller tävlaren ingen handicap. Det antal slag tävlaren presterat efter 18 spelade hål är slutresultatet, oavsett om tävlaren nyttjat hela längden av tilldelat snöre eller ej. Vid lika resultat vinner spelaren som erhållit kortaste snöret. OBS! Resultatet är ej handicapgrundande.