Stig Svensson, ordförande

Monika Tingstedt

Christer Bengtsson

Roger Nolin

Ronny Kvist 

Göran Persson

Jimmy Duvborn

Roger Jensen, adjungerad 

Kristian Olsson, adjungerad

 Syfte:

Klubbhuskommittén ska handlägga frågor, som rör klubbhusområdet.
Med klubbhusområdet menas alla byggnader utanför banområdet inklusive maskinhall. Inom banområdet ingår endast kiosk och toaletter. Markområdet omfattar ytor runt och mellan ovan nämnda byggnader, som inte tillhör banan.

Klubbhuskommittén ska vårda, underhålla och utveckla de delar som ingår i ansvarsområdet till gagn för medlemmar, gäster och andra intressenter såsom restauratör och entreprenör/pro samt personal.

Klubbhuskommittén är beredningsorgan till styrelsen men i uppgiften ingår att komma med egna initiativ inom ansvarsområdet.

Arbetssätt/Strategi:

Delegerat.
– Med detta menar vi att vi ur klubbhuskommittén kan bilda mindre grupper för speciella uppgifter.
Förankrat.
– Med detta menar vi att idéer och förändringar ska dels vara förankrade inom klubbhuskommittén dels vid behov även i styrelsen. Vi menar också att andras idéer inom vårt ansvarsområde ska handläggas av kommittén.
Kreativt.
– Med detta menar vi att samverkan och attityder inom kommittén ska vara på ett sådant sätt att det skapar nya förslag och nya lösningar uppmuntras.
Flexibelt.
– Med detta menar vi att vi snabbt måste kunna tänka om i fall förutsättningarna förändras eller andra kommer med bättre förslag.

För att våra möten ska vara effektiva ska de vara förberedda och mötena ledas så att vi pratar om rätt saker. Vi ska ha hög närvaro vid våra möten.
Vi deltar i kommittéarbetet för vi vill påverka och förbättra.

Antalet möten under ett år är normalt 8 st fördelade jämt under året med undantag av sommaren.

Vår handlingsplan ska vara ett levande dokument.

 

Mål:

Långsiktigt mål:
Anläggningens status ska upprätthållas och utvecklas. Vi ska presentera planer för detta.

Kortsiktigt mål:
Vi ska lämna förslag på åtgärder till nästa års verksamhet för golfklubben med beaktande av den ekonomiska situationen.

För år 2019 prioriteras nya aktivitet ur listan nedan:

• Flytta juniorstugan
• Byta taket på golfbilsgaraget
• Anordna dörrar på maskinhall nr 3

Sedan föregående år pågående att slutföra
• Förnya herrarnas omklädningsrum

 

Lista för kommande aktiviteter:

• Förnya HIO registreringen.

• Vattentoaletter på 18 hålsbanan. Utredning klar men beslutats att avvakta med genomförandet.

• Nytt passersystem för nuvarande bagförvaring

• Fasadbelysning, prov utfört och kalkyl framtagen

• Tak över sittplatsen efter hål 18.

• Installera bastu vid badanläggningen

• Justera avloppsbrunnarna på parkeringsplatsen

• Klubbrum

• Bygga ut bagboden.

• Renovera kylutrymmena i förrådsdelen

• Byta ut plattor som blivit färgade vita utanför bagboden