Peter Lundahl, ordförande

Mikael Göransson

Kristian Olsson, adjungerad

Mikael Månsson, adjungerad

Tomas Carlsson

Owe Malmberg

Bankommittén ansvarar för att det finns en långsiktig utvecklingsplan för 18-hålsbanan samt för 9-hålsbanan och träningsområden. Utvecklingsplanen skall spegla klubbens övergripande plan för att ha en välrenommerad anläggning som attraherar såväl medlemmar som greenfeegäster. Bankommittén jobbar på uppdrag av klubbens styrelse och arbetet skall fungera som bas för framtida investeringar i anläggningen. Hänsyn tas till synpunkter från undersökningar med såväl medlemmar som gäster. Potentiella ändringar, om- eller tillbyggnader dokumenteras hål för hål i utvecklingsplanen.
Klubben har tillsammans med banarkitekterna (Re)Golf genomfört större ombyggnader av banans bunkrar samt två green-/dammområden de senaste åren. Även renovering av ett antal teeområden har genomförts. Ombyggnaderna har blivit omtalade och givit klubben framskjutna placeringar i olika omröstningar inom golf-Sverige.
Skötselplan som framtagits tillsammans med SGF:s bankonsulent ligger till grund för det dagliga arbetet på anläggningen.