Allmän information
KLASSINDELNING

A-klass off.hcp 11,9

B-klass ” 12,0 – 19,1

C-klass ” 19,2 – 36
OBS! Gäller ej vid rörlig klassindelning.

Högsta tillåtna exakta hcp vid tävlingar är 36.0 där ej D-klass finnes.

I tävlingsprogrammet framgår om en tävling är förbehållna endast klubbens medlemmar.

(Indikerat med *)

​Andra tävlingar är öppna för medlemmar i av SGF erkänd golfklubb.

Sölvesborgs Golfklubb följer SGF:s
rekommendationer att spelare i Hcp tävlingar har EGA exakt tävlingshandicap
för att ta emot pris.

ANMÄLAN

​Anmälan sker genom klubbens datorterminal, golf.se eller kansliets telefon (0456-70650). Spelaren skall ovillkorligen ange sitt namn, golfid.

Anmälningstiden

Utgår kl 12.00 två dagar före tävlingsdagen.

Efteranmälan

Inga efteranmälningar accepteras. Vid ev. återbud från inlottad spelare tas försent anmälda in i tur och ordning. Obs. gäller endast vid återbud från inlottad spelare.

STARTAVGIFTER

Singeltävling/Partävling

150:- /person​

​Tävlingsgreenfee oberoende av klubbtillhörighet:
Senior 280 :-
Junior 100:-

Anmälningsavgiften

Betalas till tävlingsledningen senast 15 minuter före angiven starttid.Tävlande som ej kommit till start och ej återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång skall erlägga fastställd avgift före deltagande i nästa tävling.

ÖVRIG INFORMATION

Startlista

Anslås senast kl 12.00 en dag före tävlingen. Återbud anmäles till tävlingsledare eller till kansliet. Strykningar på uppsatt startlista godtas ej.

Tee

Herrarna spelar från gul tee och damerna från röd tee om inget annat anges

Långsamt spel

Tävlingsledning äger rätt att utfärda varningar och bestaffningar vid långsamtspel enl. SGF:s tävlingsregler.

Scorekort

Skall efter avslutad tävling signeras av spelare och markör och inlämnas snarast till tävlingsledare, även hcpkort uppvisas (alla tävlingsresultat skall registreras på hcpkort).

Prisutdelning
Äger i regel rum efter varje klass.
Pris delas ut till enligt resultatlistan. Spelare som enligt resultatlistan skall erhålla pris men som inte är närvarande vid prisutdelningen har avsagt sig rätten att motta pris. Vid synnerliga skäl kan tävlingskommittéen godkänna att pris utlämnas till ombud. Tävlingskommittéen skall ha fått sådan begäran i samband med att spelaren betalar sin startavgift och hämtar ut scorekortet
Om ej annat angives gäller tävlingarna över 18 hål.
* avser intern tävling
+ vid tidsangivelse innebär att banan är helt avstängd​

​Tävlingsprogrammet är gjort med reservation för ev. ändringar, och anmälningstiden utgår kl 12.00 två dagar före tävling. Efteranmälda tas endast med som reserver för eventuella återbud .