Mats Johansson, ordförande

Lars Svensson

Alf Olsson

Jan Tingstedt

Jörgen Johansson

Lennart Reiz

 

Tävlingskommittén har som uppgift att planera och administrera klubbens tävlingsverksamhet. Målsättningen är att skapa ett intressant och omväxlande tävlingsprogram för alla medlemmar.

Tävlingskommittén strävar efter att genomföra tävlingarna under lördagar och/eller söndagar och helst endast varannan vecka. Ett mindre antal tävlingar måste dock förläggas till vanliga veckodagar. Utöver klubbens egna tävlingar kommer det till några distrikts- eller rikstävlingar.