Gert Jönsson, ordförande

070-6714582
gert.t.jonsson@telia.com

Sara Persson, Kassör

Marcus Cato, sekreterare

Stig Svensson, ledamot

Kristian Olsson, klubbchef (adjungerad)

Kristian Knese, ledamot

Mia Bengtsson, ledamot

Mikael Göransson, ledamot

Charlotta Mjellander, ledamot

Göran Åstrand,suppleant

Patrik Runesson, suppleant

Anette Andersson, suppleant

Revisorer

Katarina Olsson
Hans-Åke Lindvall

Valberedning

Magnus Nilsson (ordf.)
Roger Arvidsson
Kjell Andersson

 

Syfte

Klubben är till för medlemmarna i första hand och skall drivas på ett sätt som tillfredsställer medlemmarnas behov och ger medlemmarna en fin golfupplevelse.

Golfklubben skall erbjuda även gäster en attraktiv golfupplevelse.

Vi skall vara en turist- och golfattraktion så länge vi är i stort beroende av intäkter från greenfeegäster.

Golfklubben skall drivas på ett sådant sätt så att medlemmar och gäster har tillgång till:

• En bana med 18 hål med god kvalitet

• En bana med 9 hål (par 29) som Pay and Play

• Klubbhus med reception, omklädningsrum, restaurang och shop

• Övningsfält

• Utbildad golfpro

• Puttinggreen

• Chippinggreen

• Inspelsområde

• Parkering med möjlighet för husvagnar och husbilar att stå uppställda.

• Stugby med stugor för uthyrning.

Övergripande mål

Ett besök på Sölvesborgs GK skall upplevas som mycket angenämt,året runt, såväl av klubbens egna medlemmar som av våra gäster.

Våra medlemmar skall uppleva att de är medlemmar i en välskött förening med god ekonomi och där man trivs.