Lokala regler Sölvesborgs GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Belagda vägar
Jordbundna slipers
Vägen längs med hål 18
150m-pinnen som markerar 150m till greenens mittpunkt
Gul/svarta resp. grön/vita plattor vid nybörjartee

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar

Organisk del av banan (Regel 13-1)
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA
MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar-
Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA
Myrstackar
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten.

Out of bounds (Regel 27)
För hål 1, 2, 3, och delvis hål nr 4 utgörs outgränsen av den asfaltbelagda vägbanan.
För hål 18 utgör staketet mot sjön outgräns.

Boll som oavsiktigt rubbas på green ( regel 18-2, 18-3, 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 eller 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning. Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En  bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka osv), bryter spelaren mot regel 14-3. Vid upprepad överträdelse diskvalifikation.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Lokala bestämmelser

Plattorna på fairway anger avstånd till mitten av green.Vita= 200 m, Gula= 150m och Röda=100m
Lördag, söndag och helgdag gäller max 130 hcp per boll
Hundar är tillåtna på banan och skall vara kopplade
Spelarna har rätt till högst 5 min. paus efter 9 spelade hål
Banpersonalen skall lämnas företräde på banan och de avgör när du får slå ditt slag.
Officiell tid är klockan vid puttinggreen.
Bagvagnar får inte dras över tee eller green. Ej heller mellan green och greenbunker. Bärbagar får inte läggas på green.

Avbrott i spel på grund av åska

Följande signaler används:

En lång signal spelet skall avbrytas omedelbart

Tre signaler upprepade gånger Avbryt spelet snarast, men hålet får spelas klart

Två korta signaler upprepade gånger Återuppta spelet