Om Filip

Jag heter Filip Oesten, är 27 år gammal och jobbar som tränare på Sölvesborgs Golf2013-12-08 00.35.36klubb. Våren 2014 blev jag fullvärdig medlem i svenska PGA efter tre års utbildning och därmed ha genomgått steg 4 i utbildningstrappan. Jag är även certifierad TrackMan professional Level 2 vilket ger mig en stor trygghet i att analysera bollflykter och hitta lösningar för att skapa önskad bollflykt.

Förutom golfteknik har jag genomgått utbildningar inom ”custom fitting”, d v s hur vi anpassar golfklubbor efter individers olika förutsättningar. Bland annat har jag besökt Pings europacenter i Gainsborough, England och 2014 genomgick jag en game fitting-utbildning med Tom Wishon. I juni 2015 kom jag med i tidningsskriften Golf digests lista över ”extra skickliga inom Custom fitting och på att ta fram skräddarsydda klubbor.

För mig är det viktigt att alla känner sig välkomna. Min ambition är att så väl nybörjare som elitspelare, ung som yngre ska trivas med att utveckla sitt spel med mig och Sölvesborgs Golfklubb.