Stig Svensson, ordförande

Monika Tingstedt

Roger Jensen

Christer Bengtsson

Roger Nolin

Göran Persson

Jimmy Duvborn

Adjungerad: Kristian Olsson, klubbchef

Handlingsplan Klubbhuskommittén 2016

Stig Svensson, ordförande

Monika Tingstedt

Roger Jensen

Christer Bengtsson

Roger Nolin

Göran Persson

Jimmy Duvborn

Adjungerad: Kristian Olsson, klubbchef

 Syfte:

 Klubbhuskommittén ska handlägga frågor, som rör klubbhusområdet.

Med klubbhusområdet menas alla byggnader utanför banområdet inklusive maskinhall. Inom banområdet ingår endast kiosk och toaletter. Markområdet omfattar ytor runt och mellan ovan nämnda byggnader, som inte tillhör banan.

Klubbhuskommittén ska vårda, underhålla och utveckla de delar som ingår i ansvarsområdet till gagn för medlemmar, gäster och andra intressenter såsom restauratör och entreprenör/pro samt personal.

Klubbhuskommittén är beredningsorgan till styrelsen men i uppgiften ingår att komma med egna initiativ inom ansvarsområdet.

Arbetssätt/Strategi:

Delegerat.

 • Med detta menar vi att vi ur klubbhuskommittén kan bilda mindre grupper för speciella uppgifter.

Förankrat.

 • Med detta menar vi att idéer och förändringar ska dels vara förankrade inom klubbhuskommittén dels vid behov även i styrelsen. Vi menar också att andras idéer inom vårt ansvarsområde ska handläggas av kommittén.

Kreativt.

 • Med detta menar vi att samverkan och attityder inom kommittén ska vara på ett sådant sätt att det skapar nya förslag och nya lösningar uppmuntras.

Flexibelt.

 • Med detta menar vi att vi snabbt måste kunna tänka om i fall förutsättningarna förändras eller andra kommer med bättre förslag.

 

För att våra möten ska vara effektiva ska de vara förberedda och mötena ledas så att vi pratar om rätt saker. Vi ska ha hög närvaro vid våra möten.

Vi deltar i kommittéarbetet för vi vill påverka och förbättra.

Antalet möten under ett år är normalt 8 st fördelade jämt under året med undantag av sommaren.

Vår handlingsplan ska vara ett levande dokument.

Mål:

 Långsiktigt mål:

Anläggningens status ska upprätthållas och utvecklas. Vi ska presentera planer för detta.

Kortsiktigt mål:

Vi ska lämna förslag på åtgärder till nästa års verksamhet för golfklubben med beaktande av den ekonomiska situationen.

För år 2016 prioriteras nya aktivitet ur listan nedan:

Utreda och genomföra byggnation av ny kiosk

Iordningställa sammanträdesrummet och förnya möblemanget

Göra om platsen framför klubbhusets entré

Måla om det vita på stugorna.

Aktivitetslista:

 • Vattentoaletter på 18 hålsbanan. Utredning klar men beslutats att avvakta med genomförandet.
 • Juniorstugan.
 • Stugan används men inkoppling av varmvatten och toalettavlopp återstår.
 • Jämna till plattor på restaurangens uteplats.
  • Sättningar har uppstått vilket gör att bord och stolar står ojämnt med det obehag det för med sig.

Utreda om dekorgjuten betong kan vara ett alternativ.

 • Timerstyrning av mindre köksfläktar
 • Nytt passersystem för nuvarande bagförvaring
 • Fasadbelysning, prov utfört och kalkyl framtagen
 • Nödutgång från sammanträdesrummet
 • Sluss vid entrén
 • Tak över sittplatsen efter hål 18.
 • Installera bastu vid badanläggningen
 • Dokumentera elsystem i klubbhuset.
  • Mycket av elinstallationerna saknar dokumentation. Detta försvårar felsökningar och framtida ombyggnader.
 • Göra UH-plan/skötselplan.
  • En långsiktig UH plan behövs för att kunna planera kommande behov och också förbättra budgetarbetet.
 • Större spegel i damernas omklädningsrum
 • Separat rum för slipning av knivar i maskinhallen
 • Borttagning av mittre omklädningsplatserna och ersätta dem med bord och två fåtöljer i herrarnas omklädningsrum
 • Justera avloppsbrunnarna på parkeringsplatsen
 • HIO plaketterna
 • Rengöring taket på klubbhuset
 • Ny tvättstuga
 • Byta ut taket på golfbilsgaraget.
 • Klubbrum
 • Skötbord i handikaptoaletten