Stig Svensson, ordförande

Monika Tingstedt

Roger Jensen

Christer Bengtsson

Roger Nolin

Göran Persson

Jimmy Duvborn

Adjungerad: Kristian Olsson, klubbchef

  Syfte:

 Klubbhuskommittén ska handlägga frågor, som rör klubbhusområdet.

Med klubbhusområdet menas alla byggnader utanför banområdet inklusive maskinhall. Inom banområdet ingår endast kiosk och toaletter. Markområdet omfattar ytor runt och mellan ovan nämnda byggnader, som inte tillhör banan.

Klubbhuskommittén ska vårda, underhålla och utveckla de delar som ingår i ansvarsområdet till gagn för medlemmar, gäster och andra intressenter såsom restauratör och entreprenör/pro samt personal.

Klubbhuskommittén är beredningsorgan till styrelsen men i uppgiften ingår att komma med egna initiativ inom ansvarsområdet.

Vår handlingsplan ska vara ett levande dokument.