Beng-Åke Söderberg

Mats Johansson

 

 

EGA, European Golf Association, har utarbetat regler kring justering av hcp utifrån
registrerade ronder, tävlings- såväl som  föranmälda sällskapsronder.

För de spelare som registrerat minst 8 ronder, varav minst 4 under föregående år, kommer
en del att föreslås få sin hcp justerad med 1 till 2 slag. Dessa kommer att få personlig
information om detta per brev eller mail.

Om spelaren inte har totalt 8 ronder de senaste 2 åren, varav minst 4 från föregående år,
anses spelaren ha för få ronder att analysera.

Spelare som anser sig felaktigt behandlade, eller vill ha en mer noggrann information om hur
vi gått tillväga är välkommen att kontakta oss.