Hanna Björk, ordförande

Ingmari Gustavsson

Monica Tingstedt

Lillemor Malmgren

Ulla-Britt Andersson

Ann-Christin Svensson

Annette Andersson

Jane Holmstedt

Britt Malmberg

Marie Bengtsson

 

Damkommittén ska arbeta för att erbjuda klubbens damer ett varierat program med såväl
speciella damtävlingar som trivselaktiviteter för att öka sammanhållningen och underlätta
rekrytering av nya medlemmar. Målet är också att få fler damer att engagera sig i klubbens
arbete.

Kommittén ska också:

•Arrangera damtävlingar

•Arrangera Eclectic running

•Arrangera vårträff för damerna

•Arrangera bussresa för damerna

•Arrangera och deltaga i D35 och D60 serien

•Få så många damer som möjligt att spela KM och DM

•Arrangera Nationell Damdag

•Få klubbens damer att ställa upp på dam- och allmänna tävlingar i klubben

•Sponsor för Lucia golfen

•Arrangera höstavslutning