Resultat

Kom- igång tävling 4/4
1. Maria Rehn/ Ninni Gustavsson/ Britt Ekstrand,57,8
2. Mia Bengtsson/ Inger Ernberg/ Lena Rehn,58,5
3. Monica Tingstedt/ Birgitta Larsson/ Birgitta Strömberg,58,5.

Böckmans, slaggolf 11/4
Klass A
1. Eva-Britt Olofsson       72
2. Eva Björkman              77
3. Sara Persson               77

Klass B
1. Ann-Charlotte Nolin      74
2. Yvonne Svensson          78
3. Anita Svensson             79

Klass C
1. Marie Frimodig               79
2 .Karin Svensson              80
3. Martha Wahlström          80

Maxislaget, 18/4
Klass A
1. Eva-Britt Olofsson       68
2. Anette Andersson        75
3. Lena Rehn                   75

Klass B
1. Ann-Charlotte Nolin      77
2. Gullan Nilsson              77
3. Inger Ernberg               78

Klass C
1. Katarina Olsson              76
2 .Eva Borg                         79
3. Margaretha Lindfors       81

Hälsoslaget, 25/4
Klass A
1. Ann-Christin Svensson    69
2. Maria Rehn                      72
3.Mia Bengtsson                  80

Klass B
1. Anita Svensson            71
2. Inger Ernberg               72
3. Kerstin Edvardsson       74

Klass C
1. Margaretha Lindfors       73
2 .Katarina Olsson              75
3. Karin Svensson               75

24 Kvadrat  2/5
Klass A
1.Sig-Britt Persson               72
2. Hanna Björk                     73
3.Karin Bengtsson                75

Klass B
1. Yvonne Olsson              74
2. Mary-Anne Svensson    75
3. Monica Tingstedt           76

Klass C
1. Margaretha Lindfors       73
2 .Bodil Hallberg                  75
3. Margaretha Svensson     76

Bromölla Möbelaffär , 23/5

1. Susanne Einarsson/ Bodil Hallberg   46
2. Maria Rehn/ Ann-Marie Ebervall       45
3. Anette Andersson / Ing Mari Gustafsson  44

Klädslaget  30/5
Klass A
1. Maria Rehn                  71
2. Hanna Björk                 75
3.Sig-Britt Persson           76

Klass B
1.Ann-Charlotte Nolin      73
2. Britt Malmberg             73
3. Yvonne Olsson             74

Klass C
1. Marie Frimodig              70
2 .Yvonne Svensson         71
3. Britt Ekstrand                75

13/6 Coop

A-klass

1) Mia Bengtsson, 37

2) Anette Andersson, 33,

3) Eva-Britt Olofsson,33

B-klass

1) Heidi Eliasson, 33

2)Mary-Anne Svensson, 33

3) Bodil Hallberg, 32

C-klass

1) Marie Frimodig, 33

2)Birgitta Mjömark, 31

3)Gull-Britt Steen, 31