Information till deltagarna under golfveckan 2020

Med anledning av Covid-19 ska all information läsas av samtliga deltagare innan man får delta i tävling.

 1. Om man som spelare uppvisar någon som helst symptom så får man inte delta i tävling.

 2. Betalning av startavgift/greenfee sker via nätet innan ankomst till tävling via MIN GOLF. Kan ni inte göra detta så är betalning i shop tillåten tävlingsdagen samt veckan innan.

 3. Avstånd ska hållas, vilket innebär inga kramar eller handskakningar före/under/efter golfrundan.

 4. Ankomst till golfklubben tidigast en timme innan din starttid.

 5. Undvik att använda omklädningsrummen.

 6. Caddieförbud för samtliga tävlingar.

 7. Scorekort hämtas vid starterkur precis innan start oavsett ifall betalning sker via online eller via shop.

 8. Inga krattor i bunkrarna, det innebär att alla spelare sopar igen så gott man kan med fötterna och/eller klubban.

Tillfällig lokal regel: En klubblängds lägesförbättring i bunkern. Ej närmre hål. Rundan är handicappåverkande.

 1. Rekommendation att flaggstången ska sitta kvar hela tiden. Vid eventuell beröring av flaggstång ska handske användas.

 2. Inga byten av scorekort. Spelarna skriver sin egna score samt sin medspelares score. Endast signering av sitt egna scorekort. Efter rundan ska en muntlig genomgång av resultatet göras mellan spelarna. Tävlingsledningen kommer jämföra dessa scorekort vid inrapportering.

 3. Scorekortet lämnas i en låda utanför tävlingskansliet.

 4. Ingen prisutdelning i samband med tävlingarna. Vinnare kommer i efterhand meddelas och kommer ha möjlighet att hämta ut priserna i shopen dagarna efter tävling.

 5. Lämna klubbhuset inom en timme efter du har spelat färdigt.

 6. Vid åskavbrott ska spelarna avvakta i sin egna bilar. Ifall ni inte har bil så ska tävlande söka skydd i bagbod samt golfbilsgarage.

Viktig information COVID-19

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet skall spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen tas upp ur hålet skall spelaren använda handske.

Bunkrar

Bunkerkrattor bör ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba. Om man använder bunkerkratta skall spelaren använda handske.

Brott mot ordningsföreskrifterna ovan är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

 Resultathantering i slagspel (Regel 3.3b)

Avseende oron för att hantera och byta scorekort har styrelsen tillfälligt tillåta metoder för resultatrapportering i slagspel som inte helt överensstämmer med Regel 3.3b, eller som inte överensstämmer med de normala rutinerna enligt Regel 3.3b.

 • Spelaren kan själv ange sin hålscore på scorekortet (det är inte nödvändigt för markören att göra det).
 • Det är inte nödvändigt att markören fysiskt intygar spelarens score, men någon form av verbalt intygande bör i så fall ske.
 • Det är inte nödvändigt att fysiskt lämna in ett scorekort till klubb/tävlingsledningen om den kan acceptera resultaten på något annat sätt.

 Förbud att delta i tävling

Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten beskriven riskgrupp (t.ex högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) får inte delta i tävling.

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar milda symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

Sölvesborgs GK/styrelsebeslut 2020-03-31 /Gert Jönsson/ ordförande