Styrelsebeslut 2020-04-05.

Bakgrund till beslutet Rekommendation från SGF att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till golfklubbarna är att folkhälsan, och golfens ansvar att motverka smittspridningen, ska stå i fokus och att golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. Följande råd gäller för vår verksamhet:

– Undvika närkontakt mellan golfspelare – Om möjligt hålla golfinstruktioner utomhus – Skjuta upp tävlingar – Undvika onödiga resor i samband med golfspel

Med anledning av ovanstående rekommendationer från SGF har styrelsen idag beslutat följande.

 All tävlingsverksamhet upphör fr.o.m. den 6 april och tills vidare

Damkommitténs verksamhet på tisdagar är att betrakta som sällskapsspel, anmälan om deltagande sker som tidigare via Min Golf. OBS! Ingen anmälningsavgift och ingen resultatredovisning. Deltagare uppmanas att komma till klubben i nära anslutning till sin starttid.

55+ på torsdagar bedömer vi också som en hälsofrämjande aktivitet. Samma regler här, alltså anmälan via Min Golf, ingen anmälningsavgift och ingen resultatredovisning. Deltagare uppmanas att komma till klubben i nära anslutning till sin starttid.

Eget ansvar. Utifrån den information som finns tillgänglig just nu så kommer vi att hålla klubben öppen som vanligt och att fortsatt fokus ligger på att skapa en trygg och hygienisk miljö. Det är alltid medlemmens eget ansvar när man väljer att delta i någon av klubbens aktiviteter liksom att ta ansvar för att begränsa smittspridningen. Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten beskriven riskgrupp (t.ex högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) får inte delta i ovan nämnda aktiviteter (punkt 2 och 3). Medlemmar, och det gäller alla, som inför eller under sällskapsronden känner av eller uppvisar milda symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta golfronden och lämna golfanläggningen. Styrelsen följer noga utvecklingen och de rekommendationer som ges till oss, och att alla medlemmar måste ta sitt ansvar så att tvångsstängning av golfen i Sverige ALDRIG inträffar. Hoppas att alla medlemmar ser detta som en möjlighet och förmån, INTE som en pekpinne/förbud

Sölvesborgs GK Styrelsen

Viktig information COVID-19

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet skall spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen tas upp ur hålet skall spelaren använda handske.

Bunkrar

Bunkerkrattor bör ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba. Om man använder bunkerkratta skall spelaren använda handske.

Brott mot ordningsföreskrifterna ovan är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

 Resultathantering i slagspel (Regel 3.3b)

Avseende oron för att hantera och byta scorekort har styrelsen tillfälligt tillåta metoder för resultatrapportering i slagspel som inte helt överensstämmer med Regel 3.3b, eller som inte överensstämmer med de normala rutinerna enligt Regel 3.3b.

  • Spelaren kan själv ange sin hålscore på scorekortet (det är inte nödvändigt för markören att göra det).
  • Det är inte nödvändigt att markören fysiskt intygar spelarens score, men någon form av verbalt intygande bör i så fall ske.
  • Det är inte nödvändigt att fysiskt lämna in ett scorekort till klubb/tävlingsledningen om den kan acceptera resultaten på något annat sätt.

 Förbud att delta i tävling

Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten beskriven riskgrupp (t.ex högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) får inte delta i tävling.

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar milda symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

Sölvesborgs GK/styrelsebeslut 2020-03-31 /Gert Jönsson/ ordförande