Peter Lundahl, ordförande

Mikael Göransson

Kristian Olsson, adjungerad

Mikael Månsson, adjungerad

Tomas Carlsson

Fanny Sunesson

Owe Malmberg

Bankommittén ska se till att det finns en långsiktig plan för utveckling och skötsel av banan.

Planen ska spegla klubbens övergripande plan för att attrahera och behålla medlemmarna
samt att öka antalet greenfeegäster.

Kommittén har tillsammans med banarkitekten Christian Lundin  arbetat fram en så kallad
masterplan. En masterplan ska ses som en långsiktig utvecklingsplan, en övergripande
översyn av hela anläggningen. Masterplanen ska fungera som ett stöd inför framtida
investeringar på Sölvesborgs Golfklubb. Hänsyn kommer även att tas till de synpunkter som
medlemmarna lämnade i medlemsundersökningen.

Skötselplanen som tagits fram tillsammans med SGF:s bankonsulent Göran Hansson
ligger till grund för arbetet på banan.