LOKALA REGLER Sölvesborgs GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Belagda vägar
b. Jordbundna slipers

Organisk del av banan (Regel 13-1)
a. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.
Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar-
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA
d. Myrstackar
e. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
f. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten.

Out of bounds (Regel 27)
För hål 1,2,3,4 utgör asfaltskanten mot banan out of bounds.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag
Lokala bestämmelser
• Plattorna på fairway anger avstånd till mitten av green. Vita= 200 m, Gula= 150m och Röda=100m
• Hundar är tillåtna på banan och skall vara kopplade
• Spelarna har rätt till högst 5 min. paus efter 9 spelade hål
• Banpersonalen skall lämnas företräde på banan och de avgör när du får slå ditt slag.
• Officiell tid är klockan vid puttinggreen.
• Vagnar får inte dras över tee eller green. Ej heller mellan green och greenbunker. Bärbagar får inte läggas på green.

Avbrott i spel på grund av åska
Följande signaler används:
En lång signal Spelet skall avbrytas omedelbart
Tre signaler upprepade gånger Avbryt spelet snarast, men hålet får spelas klart
Två korta signaler upprepade gånger Återuppta spelet